28 juni 2015

PvdA-motie leer-/werkplekken op bouwprojecten aangenomen

STICHTSE VECHT – De economie trekt  aan. Ook de bouwnijverheid trekt aan, we zien het aan de toename van de plannen voor bouwprojecten die de Raad passeren. Zoals bij Stam, Mastenbroek en Zwanenburg in Maarssen. Eerder passeerden al plannen in Vreeland, Nigtevecht en Maarssenbroek.

Het is nu bij uitstek de tijd om jongeren die in de bouw een vak willen leren, de mogelijkheid daartoe te bieden. Immers over tien of twintig jaar plukken we daar de vruchten van omdat we dan nog steeds geschoolde timmerlieden en metselaars hebben. De lokale overheid kan daar in een belangrijke rol spelen.

In de bouwnijverheid bestaat een fijnmazige opleidingsstructuur, waarin een groot deel van de bouwbedrijven gekwalificeerd is als ‘erkend leerbedrijf’.

Voor de PvdA-fractie aanleiding om in de Raad van 23 juni 2015 de motie leer-/werkplekken op bouwprojecten in te dienen. De motie werd mede ondertekend door de fractie van GroenLinks.

De motie roept het College op om opdrachtgevers van bouwprojecten dringend te verzoeken deze het liefst te laten uitvoeren door erkende leerbedrijven.

Met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen is de motie aangenomen.