4 maart 2016

PvdA maakt zich zorgen over vergunningverlening in Stichtse Vecht

Recentelijk zijn een aantal omgevingsvergunningen van rechtswege verleend

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de vergunningverlening in Stichtse Vecht, en dan met name over de afhandelingstermijnen. Wij hebben geconstateerd dat de beslistermijnen voor omgevingsvergunningen met grote regelmaat door het College van B&W worden verlengd. Uit oogpunt van een goede en snelle dienstverlening aan onze inwoners baart ons dit grote zorgen.

Fractievoorzitter Maarten van Dijk: “Voor een reguliere vergunningsprocedure geldt een beslistermijn van 8 weken. Deze termijn mag eenmalig worden verlengd met 6 weken. Bij niet tijdig beslissen wordt de vergunning van rechtswege verleend. Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn met 6 weken te verlengen. Onwenselijk wat ons betreft.”

Het aantal vergunningaanvragen is het afgelopen jaar dan wel aanzienlijk toegenomen, maar ook de legesinkomsten zijn hiermee fors hoger. Met deze extra legesinkomsten kan wat ons betreft (tijdelijke) personeelsuitbreiding gefinancierd worden om een adequate dienstverlening aan onze inwoners te waarborgen.

Van rechtswege verleend
Recentelijk zijn er een aantal vergunningen van rechtswege verleend. Op de gemeentepagina (officiële bekendmakingen) d.d. 24 februari 2016 wordt melding gemaakt van een vijftal van rechtswege verleende omgevingsvergunningen. Het gaat hierbij om niet zomaar vergunningen. Onder de vijf van rechtswege verleende omgevingsvergunningen zit bijvoorbeeld een vergunning van verbouwen van een bedrijfspand tot twee appartementen en het wijzigen van de bestemming “bedrijfswoning” in “particuliere woning”.

De PvdA-fractie heeft hierover om opheldering gevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders. Maarten van Dijk: “Wij willen weten van het College van B&W hoe het heeft kunnen gebeuren dat recentelijk 5 omgevingsvergunningen van rechtswege zijn verleend. Wat is de precieze oorzaak van het van rechtswege verlenen van deze omgevingsvergunningen en wat zijn de consequenties hiervan?”

De fractie van de PvdA wil van het College van B&W verder horen wat zij gaat doen om te voorkomen dat omgevingsvergunningen in de toekomst nog van rechtswege worden verleend.

Onnodig lange beslistermijnen zouden uitzondering moeten zijn
Het valt de PvdA op dat er regelmatig door het College van B&W gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de beslistermijn voor een omgevingsvergunning te verlengen; ook voor relatief simpele vergunningsaanvragen zoals de vergunning voor een dakkapel.

De PvdA-fractie vindt dat het verlengen van de beslistermijn voor omgevingsvergunningen alleen in uitzonderingssituaties toegepast zou moeten worden. Wij zien daarnaast graag dat Burgemeester en Wethouders komen met voorstellen om “simpele” vergunningaanvragen in Stichtse Vecht versneld af te handelen, door toepassing van o.a. het principe van “flitsvergunningen”. Een flitsvergunning is het volgen van een versnelde procedure bij het aanvragen van een omgevingsvergunning die in sommige gevallen mogelijk is, zoals bij aanvragen voor een dakkapel, dakopbouw of aanbouw. Bij veel andere gemeenten in het land wordt dit principe al toegepast en wordt een dergelijke flitsvergunning binnen 1 tot 5 werkdagen al verleend.