Door Els Swerts op 11 januari 2016

PvdA legt druk op gedegen uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo en Jeugdwet

In de tweede helft van 2015 heeft de fractie van de PvdA op verschillende momenten en met verschillende middelen vragen gesteld over de uitvoering van de zogeheten ‘Onafhankelijke Cliëntondersteuning’.  In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die vanaf 2015 van kracht is, is namelijk opgenomen dat alle burgers die een aanvraag indienen in het kader van deze Wmo, door de gemeente gewezen moeten worden op het recht om bij hun aanvraag te worden bijgestaan door een ‘onafhankelijke cliëntondersteuner’. Dit recht geldt ook voor cliënten die onder de Jeugd- of Participatiewet vallen.  Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan iemand zijn uit het eigen netwerk van de cliënt, maar ook een vrijwilliger of een professional van Stichting MEE Utrecht. Stichting MEE was namelijk in 2015, en is nog steeds in 2016, de organisatie die voor Stichtse Vecht op professionele basis de onafhankelijke cliëntondersteuning levert. Dus een Wmo aanvrager kan Stichting MEE vragen in zijn of haar belang aanwezig te zijn en mee te denken bij een eerste en eventueel volgend gesprek met de gemeente. Sterker: de gemeente moet de Wmo- en Jeugdwet aanvrager hier ook zelf op wijzen.

Steeds meer signalen bereikten echter de PvdA dat Wmo- en Jeugdwet aanvragers door de gemeente niet werden gewezen op dit recht.  Nadat we als fractie hierover schriftelijke vragen hadden gesteld aan het college, vragen stelden in Commissie en Raad en informatie hadden ingewonnen bij Stichting MEE, kwam er beweging in het aantal mensen dat gebruik ging maken van deze onafhankelijke cliëntondersteuning. Het aantal aanvragen nam zienderogen toe. Het college heeft laten weten dat inmiddels elke aanvrager van een Wmo voorziening op dit recht gewezen wordt en dat een medewerker van Stichting MEE enkele dagdelen per week ook fysiek aanwezig is op het gemeentekantoor van de gemeente Stichtse Vecht, waar de Wmo- en Jeugdwet aanvragen in eerste instantie (veelal via het Telefonische Informatie Centrum) binnenkomen.

De PvdA roept u als inwoner op van dit récht gebruik te maken als u hulp of ondersteuning kunt gebruiken bij uw Wmo aanvraag of aanvraag in het kader van de Jeugdwet. Of meldt als u hierover negatieve ervaringen opdoet rechtstreeks of via de website:  www.deeljezorgervaring.nl

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts