22 februari 2014

PvdA lanceert banenplan Stichtse Vecht

De PvdA Stichtse Vecht heeft op 21 februari 2014 haar uitgebreide banenplan voor de gemeente Stichtse Vecht gepresenteerd. Het 7-punten plan voor werk heet ‘Zeven voor Werk’ en bevat zeven kernpunten, die moeten leiden tot behoud en uitbreiding van werkgelegenheid en een beter ondernemersklimaat. De PvdA is van mening dat de gemeente het roer om moet gooien en vanaf nu meer aandacht moet besteden aan werkgelegenheid. Stichtse Vecht kan profiteren van haar gunstige geografische ligging, haar gemiddeld hoog opleidingsniveau van inwoners en de aantrekkelijke omgeving voor toeristen.

 

Het PvdA banenplan ‘Zeven voor Werk’ bevat ondermeer het ambitieuze plan ‘Brooklyn’. Dit omvat de modernisering van het industriegebied Merwedeweg/Keulschevaart in Breukelen. De PvdA wil het hele gebied rondom het station op de schop nemen en ‘Brooklyn’ een ultramodern bedrijventerrein maken. Vlakbij Amsterdam, Utrecht en Schiphol en aangesloten op het wegen- en spoornet is ‘Brooklyn’ de ideale vestigingsplaats voor nationale en internationale bedrijven.  Natuurlijk komt ook de aanpak van jeugdwerkloosheid in dit plan nadrukkelijk aan bod. De PvdA doet een aantal concrete voorstellen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Daarnaast wil de PvdA dat er werk gemaakt wordt van onderwijs in onze gemeente. Er moet een MBO instelling komen, waar jonge mensen opleidingen kunnen volgen in de techniek en zo hun toegang tot de arbeidsmarkt garanderen. Wij hebben behoefte aan vaklieden: bouwvakkers, kappers, verzorgers, metaalbewerkers en timmerlieden. Door ze in Stichtse Vecht op te leiden wordt de gemeente aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven in deze sectoren. Tenslotte doet de PvdA specifieke voorstellen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is er aandacht voor leegstaande kantoren, de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers/ZZP’ers en het aanbestedings- en inkoopbeleid van de gemeente.

Het 7-puntenplan voor Werk ‘Zeven voor werk’ kunt u hieronder downloaden. Verder treft u een uitwerking van ons concrete voorstel voor het introduceren van de Stichtse Vechtprijs voor talentvol vakmanschap.