Door op 12 september 2011

PvdA in verzet tegen bezuinigingen op mensen met lage inkomens via de WMO

In de werksessie van 6 september daarover riep Linda Hoogeveen van D’66 dat ze de zwakken wilde ontzien, de Meer van het CDA vond dat de sterkste schouders de grootste lasten moesten dragen en Cathelijne de Kruijf van de VVD gaf ook aan de minima zoveel mogelijk te willen ontzien.

Fijntjes herinnerde de PvdA hieraan bij de bespreking van de WMO in de werksessie van 12 september, precies een week later. Aangezien de drie oude gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen verschillende WMO-regelingen hadden moest die worden “geharmoniseerd”. Dat wil zeggen gelijkgetrokken. De PvdA heeft het samen met Maarssen 2000 wethouder Verkroost heel lastig gemaakt. En daar was ook alle reden voor.

De kosten voor de WMO stijgen flink. Toch wil het College fors bezuinigingen op de WMO, met maar liefst € 350.000,-. Dat is geen harmoniseren meer.
In de voorjaarsnota stelde het College al, dat het WMO-budget niet mag stijgen. Met een toenemend beroep op de WMO is dat volgens hen alleen maar mogelijk door te bezuinigingen op de uitvoeringskosten en door op andere verstrekkingen te bezuinigen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het verstrekken van woon- en vervoersvoorzieningen en de regiotaxi. Stilstaan (van het budget) is dus eigenlijk achteruitgang.

De WMO-notitie, waaraan op dit moment wordt gewerkt, zet volgens de PvdA mensen op het verkeerde been. Onder de dekmantel van een technische harmonisatie, worden deze bezuinigingen doorgevoerd. Met het uitgangspunt van harmonisatie is niets mis: alle inwoners hebben gelijke rechten. Anders dan bij eerdere harmonisaties wordt bij de WMO echter consequent gekozen voor de regeling, die gebruikers het meeste kost. Dat betekent bijvoorbeeld dat er voor inwoners uit de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen meer eigen bijdragen worden gevraagd. Het betekent ook dat 1/3 van de ouderen uit de voormalige gemeente Loenen hun pas voor de regiotaxi kwijt gaan raken.

Het meest kwalijke in de plannen vindt de PvdA het niet meer in behandeling nemen van aanvragen voor zogenaamde gebruikelijke voorzieningen tot €350,=. Zelden is het zo, dat een oudere alleen een douchestang nodig heeft. Wie een douchestang nodig heeft, heeft wellicht ook een verhoogde toiletpot, een toiletstang en een sta-op stoel nodig. De kosten kunnen dan flink oplopen. Zolang elk van deze voorzieningen afzonderlijk onder de € 350,= blijft, ziet het College het als gebruikelijke voorziening en draagt de gemeente geen cent bij.

De PvdA stelde wethouder Verkroost dan ook de vraag hoe een alleenstaande oudere zonder buren of schoonzoon dat geregeld moest krijgen. Waar blijft het vangnet en zorgzaamheid. Temeer daar een beroep op de bijzondere bijstand geen soelaas meer biedt. De wethouder moest het antwoord schuldig blijven en zegde toe om in december met een aangepast voorstel in de werksessie terug te komen.

Het College maakt bij deze regeling geen onderscheid in inkomensgroepen. Wie weinig inkomen heeft, is zwaar de klos. En als we dan weten, dat de gebruikers van WMO-voorzieningen voor 70% moeten rond komen van een laag inkomen, dan kan het College wat de PvdA betreft niet blijven volhouden dat de minima worden ontzien. Dus terecht dat de meeste partijen kritisch waren over de nieuwe concept WMO-verordening.

We blijven het nauwgezet volgen.