19 maart 2016

PvdA: afgebrande molen Buitenweg moet worden hersteld

Afgelopen week is de molen ‘Buitenweg’ bij het sluizencomplex van Oud-Zuilen afgebrand. Daarmee is het ensemble van twee molens, de molen Westbroek en de molen Buitenweg en het sluizencomplex van één van zijn iconen beroofd. Het staat nog te bezien of de molen gerestaureerd kan worden. Is dat niet het geval dan kan status van rijksmonument onttrokken worden en wordt de exploitatie na de eventuele herbouw/restauratie vrijwel onmogelijk.

Voor de fracties van PvdA Stichtse Vecht en Maarssen 2000 aanleiding de volgende vragen te stellen aan het College van B&W van Stichtse Vecht:

  1. Kan de gemeente in overleg treden met de eigenaar van de molen, het Utrechts Landschap om na te gaan hoe de gemeente kan helpen na deze brand? Kunt u ons informeren over de resultaten daarvan?
  1. Kunt in overleg treden met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Utrecht om druk uit te oefenen om de status van rijksmonument te handhaven omdat daarmee ook de toekomstige subsidiëring kan worden verzekerd?
  1. Kan de gemeente zelf bijdragen, in welke zin dan ook, om het herstel van de molen te bespoedigen? Zo ja wat is in dat opzicht de bijdrage die het college voor ogen heeft?
  1. Kunt u ons informeren over mogelijk andere stappen die de gemeente gaat zetten om het ensemble bij Oud-Zuilen in oude staat te herstellen?

Namens de fracties van de PvdA en Maarssen2000,

Maarten van Dijk
Gerry Rijsterborgh
Wim Bos