Door op 22 november 2011

PvdA eist een kwaliteitsslag in Plan ter Meer

Namens de PvdA fractie hebben we voor de tweede keer het voortouw genomen bij de bespreking van het plan Ter Meer in Maarssen Dorp.

Wij zijn van mening dat de prachtige locatie langs de Vecht aan de Parkweg beter verdient dan het huidige plan, dat (uitgezonderd het hoofdgebouw), niet aansluit bij de uitgangspunten van het Vechtse bouwen.

De wethouder moest toegeven dat de 6 grondgebonden woningen niet voldoen aan de regels uit het bestemmingsplan “Maarssen aan de Vecht”.

Ons pleidooi voor Vechts bouwen en vermindering van het bouwoppervlak vond veel bijval van de andere fracties. De wethouder kon niet anders dan met een herzien plan in de raad komen met minder verstening en meer “Vechtse groene voet”.