Door Maarten van Dijk op 30 maart 2017

PvdA brengt knelpunten Jeugdhulp onder de aandacht van de Utrecht-West gemeenten

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft de Colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeenten in de regio Utrecht-West eind maart geïnformeerd over de uitkomsten van de regionale thema-avond over Jeugdhulp die op 8 maart jl. plaatsvond in Maarssen. In het bijzonder zijn de gesignaleerde knelpunten onder de aandacht gebracht van de Utrecht-West gemeenten (Stichtse Vecht, Woerden, De Ronde Venen, Oudewater en Montfoort).

De gesignaleerde knelpunten rondom de Jeugdhulp hebben betrekking op:

  • Wachtlijsten en aansluiting onderwijs en zorg;
  • Onbekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning;
  • Hulp na 18e verjaardag (18-/+ problematiek);
  • Deskundigheid bij complexere Jeugdhulp problematiek.

De brief met de uitkomsten/knelpunten en de verbetersuggesties van de PvdA-fractie is hier na te lezen.

De PvdA verneemt graag hoe de Colleges van B&W aankijken tegen de geschetste knelpunten en welke maatregelen zij nemen om de knelpunten aan te pakken.

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk