11 maart 2014

Over vier jaar minimaal halvering aantal werkzoekenden

Foto Maarten van Dijk en Agnes Jongerius

Als het aan de PvdA Stichtse Vecht ligt, zal de gemeente de komende periode alles uit de kast halen om te zorgen dat mensen weer aan het werk komen. Lijsttrekker Maarten van Dijk zei maandagavond op de PvdA thema-avond over werk: “Laten we ons nu eens eerst richten op de tweeduizend mensen die actief op zoek zijn naar een baan. Het is mijn ambitie om over vier jaar dat getal terug te hebben gebracht naar maximaal duizend.” Van Dijk voegde daar aan toe, dat hij dat niet alleen kan: “We zullen dit samen met andere partijen moeten doen. In de Gemeenteraad, maar ook samen met de ondernemers in onze gemeente. We zijn hierbij ook afhankelijk van een verder aantrekkende economie. En het zal ons ook enorm helpen als ‘Den Haag’ de boel niet nodeloos ingewikkeld maakt.”

Voor de PvdA is het hebben van werk cruciaal. Het geeft structuur en het maakt je onderdeel van onze maatschappij. Kandidaat raadslid Wim Bos hield de aanwezigen voor dat dit ook geldt voor onbetaald werk: “Werk biedt mensen de kans om hun unieke talenten te ontwikkelen.”

Onlangs presenteerde de PvdA een banenplan voor de gemeente, met daarin zeven concrete punten. Het plan “Zeven voor Werk” staat op de website van de PvdA Stichtse Vecht, www.stichtsevecht.pvda.nl  Daarin zijn opgenomen de plannen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Breukelen – het plan ‘Brooklyn’, het voorstel om weer een vakschool in Stichtse Vecht te vestigen en concrete maatregelen om jongeren, ouderen en mensen met een beperking aan het werk te helpen.

Op de thema avond over werk was oud-FNV voorvrouw Agnes Jongerius te gast. Zij prees de inzet van de lokale PvdA’ers, en moedigde hen aan om de lat heel hoog te leggen: “De PvdA moet op dit gebied veel ambitie hebben. Laat maar zien hoe serieus je bent om werk te maken van werkgelegenheid. Ga het gesprek aan met ondernemers en werkgevers.” Jongerius, die zelf kandidaat is voor het Europees Parlement gaf aan dat haar eigen politieke agenda niet veel anders is: “Werk, werk, werk. In Europa, in Nederland en in de gemeenten.”

In onze gemeente met een beroepsbevolking van 31.500 mensen zoeken ongeveer 2.000 mensen naar werk. Van hen zijn er 200 jonger dan 27 en meer dan 800 boven de 50 jaar, 1.400 mensen hebben een WW uitkering, 700 mensen zitten in de bijstand. Circa 2.000 mensen zijn arbeidsongeschikt.