5 oktober 2016

Oproep aan inwoners Stichtse Vecht met Huishoudelijke Hulp

Politiek roept inwoners met huishoudelijke hulp op een herindicatie aan te vragen.

Wat is er aan de hand?
Op 27 september jongstleden hebben de gezamenlijke fracties van de PvdA Stichtse Vecht, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt een motie ingediend in de raadsvergadering over de huishoudelijke hulp. De motie riep het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) op om alle mensen  waarbij de huishoudelijke hulp was gekort per 1 januari 2016 hun oude uren terug te geven van vóór 1 januari 2016. Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 bleek namelijk dat Stichtse Vecht de huishoudelijke hulp níet goed en onrechtmatig uitvoert. De motie werd echter niet aangenomen in de raadsvergadering. Het College had al gekozen had voor een andere weg.

Volgens bovengenoemde partijen leidt de huidige keuze van het College van B&W tot een ongelijke behandeling van verschillende groepen mensen die hulp ontvangen. De mensen die ná 18 mei jongstleden in bezwaar zijn gegaan op een van de brieven die zij van de gemeente ontvingen, hebben hun oude (vaak meerdere) uren teruggekregen van vóór 1 januari 2016. De mensen die niet officieel in bezwaar zijn gegaan, maar wel geklaagd hebben of een herziening hebben aangevraagd, moeten een gesprek met de gemeente hebben gehad waarin opnieuw uren worden vastgesteld.

Wanneer is de huishoudelijke hulp vermoedelijk onjuist en onrechtmatig vastgesteld?
Had de cliënt in 2015 meer uren huishoudelijke hulp en heeft de cliënt nu minder uren huishoudelijke hulp en heeft de cliënt van de gemeente zelf (dus niet van de zorgorganisatie) in 2016 nooit een brief ontvangen waarin concreet staat wat er in het huis van de cliënt schoongemaakt moet worden en hoe vaak deze verschillende werkzaamheden moeten gebeuren, dan is de kans enorm groot dat de gemeente de hulp bij de cliënt niet juist en onrechtmatig heeft vastgesteld. Mogelijk krijgt de cliënt daardoor te weinig hulp.

De genoemde partijen roepen déze mensen op een herziening aan te vragen. Voor het aanvragen van zo’n herziening kunnen mensen gebruik maken van een standaardbrief die men kan downloaden via de websites van de PvdA, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt.

De standaardbrief kunt u downloaden door hieronder te klikken:

doc-25161005 Brief herziening huishoudelijke hulp met oplegvel.doc

 

Ook kunnen mensen telefonisch contact opnemen voor het ontvangen van een standaardbrief per post of voor het krijgen van nadere informatie:
PvdA Stichtse Vecht: www.stichtsevecht.pvda.nl of 0614461994
Maarssen 2000: www.maarssen2000.nl of 0644259225
Lokaal Liberaal: www.lokaalliberaal.nl of 0628347938
Stichtse Vecht Beweegt: www.stichtsevecht-beweegt.nl of 0614255717

Bijschrift bij de foto: Van links naar rechts: Dik van t Hof (Stichtse Vecht Beweegt), Els Swerts (PvdA Stichtse Vecht), Bas Verwaaijen (Lokaal Liberaal) en Ron Druppers (Maarssen 2000).