Door Els Swerts op 8 december 2014

Ook ouderen recht op een compensatie bij langdurig laag inkomen

Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuwe wet naar de gemeente: De participatiewet. Deze wet vervangt de huidige Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wajong. Het grote verschil tussen de participatiewet en de Wet Werk en Bijstand is dat de Participatiewet meer activiteiten verwacht op het gebied van werk zoeken en het leveren van een tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Daarnaast verandert de langdurigheidstoeslag (dat is een toeslag waar mensen recht op hebben als ze minstens 3 jaar een heel laag inkomen hebben) in de Individuele Inkomenstoeslag. Anders dan bij de langdurigheidstoeslag stelt de Individuele Inkomenstoeslag (ITT) ook als eis dat er geen zicht mag zijn op inkomensverbetering. Daardoor zullen met name mensen die nog niet zo lang geleden een opleiding hebben gevolgd, die toeslag in de regel niet krijgen. De ITT geldt niet voor mensen 65 jaar of ouder. Tot 1 januari 2015 ontvangen die mensen een ‘Reserveringstoeslag’ als ze langdurig een heel laag inkomen hebben. Deze toeslag vervalt in de Participatiewet. In de ogen van de PvdA Stichtse Vecht is dat een grote onrechtvaardigheid. Daarom hebben wij er in de Raad voor gepleit dat er voor deze 65-plussers in 2015 een compenserende maatregel wordt getroffen. De wethouder heeft dit in de Raad toegezegd. De fractie van de PvdA zal er in 2015 op toezien dat deze toezegging ook wordt nagekomen.

 

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts