Door Els Swerts op 2 oktober 2016

Motie over de Huishoudelijke Hulp niet aangenomen

Wel duidelijk signaal afgegeven.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 27 september 2016 heeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht een motie ingediend om aan alle inwoners met huishoudelijke hulp hun oude (meerdere) uren hulp terug te geven van voor 1 januari 2016. Mede-indienaars van de motie waren Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt.

Vanaf 1 januari 2016 voert de gemeente Stichtse Vecht een nieuw beleid op de huishoudelijke hulp. Dat betekende voor bijna alle mensen dat zij flink achteruit gingen in uren. Veel mensen kregen nog maar anderhalf uur hulp.

De Centrale Raad van Beroep deed op 18 mei jongstleden uitspraak over de huishoudelijke hulp en daaruit bleek dat de huishoudelijke hulp niet goed geregeld is in Stichtse Vecht. Daarom heeft de PvdA het initiatief genomen tot een motie waarin partijen worden opgeroepen om de inwoners die het betreft, hun oude uren terug te geven, tot het nieuwe beleid is vastgesteld. Wat er mis is met het gemeentelijk beleid en wat wij samen met de andere genoemde partijen in de motie voorstelden, kunt u vinden in de motie. De inspraaktekst van de PvdA-fractie voor de motie vindt u hier.

De discussie in de Raad over deze motie verliep heftig en lang. Partijen van wie we het zeker niet verwachtten, zoals GroenLinks en het CDA bleken echter niet gevoelig voor het belangrijke argument van de ongelijke behandeling.

Zowel de PvdA, Maarssen 2000 als Lokaal Liberaal hebben in een gezamenlijk optrekken een stevig debat en verweer gevoerd, maar uiteindelijk heeft de motie het niet gehaald. Ook bij een hoofdelijke stemming trokken de coalitiepartijen één lijn met elkaar. Ook het CDA en Het VechtsVerbond stemden tegen. Voor de indienende partijen onbegrijpelijk omdat de mensen die niet of onvoldoende voor zichzelf opkomen, nu de dupe worden van verkeerd beleid en ongelijke behandeling. Met het argument dat mensen niet weer opnieuw een andere brief moeten krijgen van de gemeente, wordt gekozen voor een weg die de gemeente zelf het minste geld kost.

Wij laten het er echter niet bij zitten. Wij roepen inwoners dan ook op, als ze het niet eens zijn met hun huidige aantal uren, een herziening aan te vragen. Wij kunnen niet anders dan doorgaan, want de signalen dat het mis gaat m.b.t. de huishoudelijke hulp zijn nog lang niet voorbij.

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts