Door op 1 oktober 2013

Motie Omgevingsdienst Regio Utrecht

Ook wij waren onaangenaam verrast door de situatie binnen de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Een onduidelijke bestuurssituatie, als gevolg van een fusie en de omvorming naar de Regionale Uitvoeringsdienst heeft geleid tot een keten van missers. Vermoedelijk zal dat ook financiële consequenties voor onze gemeente hebben. In welke omvang is nog onduidelijk.

Uit de informatie, die wij hadden, bleek echter dat er in deze brij vele schuldigen zijn, waaronder enkele deelnemende gemeenten. Het is dus de vraag hoe verwijtbaar dit alles is aan het bestuur.

Een motie van Frank van Liempdt om in dit stadium dan ook het vertrouwen in het bestuur op te zeggen, 2 weken voorafgaand aan de werksessie, waarin we uitgebreid over de problemen worden geïnformeerd, leek ons wat voorbarig. We hebben de motie dan ook niet gesteund, net als alle andere fracties.