Door John Autar op 5 oktober 2015

Millenniumdoelen en de gemeente Stichtse Vecht?

Afgelopen maand hield De Stichting Internationale Samenwerking Breukelen (SISAB) haar jaarlijkse bijeenkomst. Onderwerpen waren onder meer de nieuwe Global Goals en het vluchtelingenvraagstuk. De PvdA Stichtse Vecht vindt armoedebestrijding en duurzaamheid belangrijke onderwerpen, steunt SISAB hierin en was ook aanwezig op de bijeenkomst op 23 september.

In 2000 hebben de Verenigde Naties 8 millenniumdoelen opgesteld om de wereld te verbeteren. Deze oude millenniumdoelen, op het terrein van armoedebestrijding, gezondheidszorg, gelijkheid man-vrouw, meer internationale samenwerking en duurzaamheid, zijn geëvalueerd. Van de 8 millenniumdoelen zijn er 3 behaald (bestrijding armoede, kinder- en moedersterfte), de overige deels. De vraag is of het is gekomen door deze Global Goals of misschien door andere omstandigheden zoals groei van de wereldeconomie en de ontwikkelingen in China.
Nu, 15 jaar later heeft de VN haar handtekening gezet onder 17 ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ (zie www.globalgoals.org). Met deze Sustainable Development Goals (SDG’s) wil de VN ambitieus aan de slag met het uitroeien van armoede, het opheffen van ongelijkheid, het herstellen van het milieu en het stoppen van klimaatverandering.
Er zijn weinig landen in de wereld die aan de 0,7% ontwikkelingshulp norm van de VN voldoen: Ierland en de Scandinavische landen. Nederland voldoet hier niet aan.

Wat kunnen gemeenten doen?
Met de uitdrukking ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ is eigenlijk alles mee gezegd. De Global Goals worden uiteindelijk door ons uitgevoerd. De gemeente Stichtse Vecht heeft een duurzaamheidsnota opgesteld, het is de vraag in hoeverre de nota voldoende afgestemd is op de 17 nieuwe Global Goals. De PvdA Stichtse Vecht wil samen met VNG International nagaan in hoeverre de duurzaamheidsnota van de gemeente rekening houdt met de nieuwe millenniumdoelen. Uiteindelijk moet je aan de slag gaan op gezins- en wijkniveau. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol om te informeren en te faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan:

• efficiënter gebruik water en voedsel
• duurzame energie
• beter omgaan met voedsel
• minder uitstoot CO2
• gescheiden afval
• betere huisvesting (energie-neutrale woningen)
• betere transport
• meer inspraak burgers
• zorg voor goede overheidsdiensten
• introductie thema duurzaamheid op school: hoe eerder je het kinderen bijbrengt, hoe beter het beklijft.

We helpen arme landen met kennis en ontwikkeling, maar we vergeten daarbij dat we ook van derdewereldlanden kunnen leren. In Rwanda en Zuid-Afrika bijvoorbeeld is het scheiden van afval beter geregeld dan bij ons. In die landen is het probleem met plastic zwerfafval met drastische schreden omlaag gegaan.

Vluchtelingen
SISAB maakt zich net als de PvdA Stichtse Vecht sterk voor een goede opvang voor vluchtelingen. Gezamenlijk zullen we moeten optrekken om dit voor elkaar te krijgen. Meer informatie over het standpunt en de voorstellen van de PvdA m.b.t. vluchtelingen in Stichtse Vecht: https://stichtsevecht.pvda.nl/2015/10/02/pvda-stichtse-vecht-voor-tijdelijke-opvang-van-vluchtelingen-in-stichtse-vecht/

John Autar,
Commissielid PvdA Stichtse Vecht

John Autar

John Autar

John Autar (54) is zelfstandig ondernemer en woont in Vreeland.  Kent vanuit zijn werk de uitvoering van de gemeentetaken in wijken en op werkvloeren.

Meer over John Autar