21 mei 2014

Meten is weten

 

PvdA Stichtse Vecht ziet graag dat de gemeente Stichtse Vecht deelneemt aan de Divosa Benchmark Werk en Inkomen

Sociale diensten kunnen in 2014 kosteloos gebruikmaken van de Divosa Benchmark Werk en Inkomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt het nu mogelijk voor gemeenten om gratis deel te nemen aan de benchmark.

De Divosa Benchmark Werk en Inkomen meet prestaties van individuele gemeenten met betrekking tot het gemeentelijk Wwb-beleid (Wet werk en bijstand) en geeft inzicht in waar we als gemeente staan ten opzichte van andere gemeenten. De Benchmark is verdeeld in thema’s: financiën, klanten, participatie, handhaving en sancties, en bedrijfsvoering. Zo geeft de benchmark inzicht in de kosten per Wwb- klant en in het aantal klanten dat uitstroomt naar werk.

De gemeente Stichtse Vecht doet (blijkens informatie op de website van Divosa) nog niet mee aan de landelijke Divosa Benchmark Werk en Inkomen. De PvdA Stichtse Vecht ziet graag dat de gemeente Stichtse Vecht ook deelneemt aan de Divosa Benchmark. Het vergelijken van prestaties met andere gemeenten is een goede zaak en biedt de kans om van andere gemeenten te leren.

Voor de PvdA fractie is dit aanleiding om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het College van B&W.

140516 Schriftelijke vragen PvdA SV_Divosa Benchmark