20 november 2016

Mario van Dijk benoemd tot commissielid voor de PvdA

Op dinsdag 15 november is Mario van Dijk door de gemeenteraad van Stichtse Vecht benoemd tot commissielid voor de PvdA. Mario is 66 jaar en woont in Maarssenbroek. Sinds juni van dit jaar is Mario met pensioen. Daarvoor heeft hij ruim 40 jaar gewerkt voor de gemeente Stichtse Vecht en haar voorvanger Maarssen, onder meer als Gebiedsbeheerder, Bedrijfscontactfunctionaris en beleidsambtenaar Grondzaken.

Binnen de fractie zal Mario zich o.a. bezighouden met de contacten met bewonersorganisaties in Stichtse Vecht.

In totaal mag elke fractie in de gemeenteraad 3 commissieleden laten benoemen. Mario is het derde commissielid voor de PvdA-fractie in Stichtse Vecht. De fractie van de PvdA Stichtse Vecht wenst hem veel succes toe in zijn rol als commissielid voor de PvdA.