Door John Autar op 16 juni 2016

Lagere inkomens hebben een slechtere gezondheid en overlijden 6-7 jaar eerder

GGD Utrecht-West en Stichtse Vecht

De PvdA Stichtse Vecht was op 13 juni aanwezig op de informatiebijeenkomst, georganiseerd door GGD Utrecht-West. De GGD is onze publieke gezondheidsorganisatie en houdt zich onder andere bezig met gezondheidsbescherming, toezicht en advies, jeugdgezondheidszorg en crisisbestrijding. De GGD heeft een basispakket conform de Wet Publieke Gezondheidszorg. De GGD werkt in opdracht van de gemeente en heeft afhankelijk van de vraag plus- en maatwerkpakketten. Op de site www.ggdru.nl en voor jongeren www.jouwggd.nl is alle informatie te vinden. Het was een nuttige bijeenkomst.

 

Punten en thema’s die besproken zijn:

 • Jongeren: jongeren hebben speciale aandacht van de GGD. Denk maar aan preventie, voorlichting t.a.v. alcohol en drugsgebruik (‘Project Nuchter verstand’), stimulering gezond gewicht, speciale opvang voor jongeren en training aan ouders (‘Ik pas’). 15% van de jongeren zitten de categorie problematisch, en vergen 85% van het budget. Preventie zal nog meer lonen als extra controles door bv. BOA’s gedaan kunnen worden.
 • Samenwerking binnen het sociaal domein is belangrijk. De GGD werkt samen met huisartsen, sociale wijkteams, scholen/JOGG (Jongeren op gezond gewicht) en Buurtzorg Jong. Het allemaal nog in beginfase maar de eerste acties zijn positief.
  De GGD besteedt speciale aandacht aan groepen zoals mensen met een laag inkomen en zorgmijders (mensen in eenzaamheid, vaak verwaarloosd, wonend in een vervuild huis). Mensen met een lager inkomen hebben over het algemeen een lager opleiding, slechtere gezondheid en sterven 6-7 jaar eerder.
 • Onderzoek: de GGD verzamelt gegevens en maakt wijkprofielen m.b.t. gezondheid. Voorbeeld: veel infectieziekten krijgen we overgedragen via dieren: via vogels, hondendrollen en de ziekte van Lyme door tekenbeten. Uit een eerste monster-onderzoek op stadsparken van 16 gemeenten uit de regio blijkt dat Maarssen een grote concentratie aan teken heeft. Advies van GGD luidt dan: gemeente informeer uw burgers.
 • Antibiotica resistentie (ABR): steeds meer antibiotica blijken niet meer te werken omdat ziekteverwekkers (bacteriën) resistent worden. De GGD schat in dat ABR de toekomstige doodsoorzaak nummer 1 wordt. Een uitbraak in een verpleegtehuis of een ziekenhuis kan grote gevolgen hebben.
 • De GGD houdt WMO toezicht m.b.t. bijvoorbeeld mantelzorg, dagbesteding, ambulante zorg en ambulante zorg.
  Luchtverontreiniging door fijnstof en ultra fijnstof: uit onderzoek blijkt dat je door fijnstof 1,5 jaar korter leeft. GGD doet hiernaar onderzoek i.s.m. de U10 en het RIVM. De luchtverontreiniging langs de A2 en de Amsterdam-Rijnkanaal is flink hoger, met de nodige gevolgen voor de bewoners.
 • Concurreert de GGD in de gezondheidsmarkt? Nee, alles wat er in de markt gebeurt, doet de GGD niet.

 

Wat wij als PvdA Stichtse Vecht belangrijk vinden:

 1. Extra aandacht voor mensen met een laag inkomen, zij lopen namelijk meer gezondheidsrisico’s. De sociale wijkteams hebben hierin een belangrijke taak;
 2. Er moet meer BOA capaciteit (opsporingsambtenaren) worden ingezet met als prioritaire taak om de minderjarige jeugd te controleren op het gebruik van alcohol;
 3. We moeten extra aandacht geven aan zorgmijders: vooral alleenstaanden en ouderen die noodzakelijke nodig hebben;
 4. We zullen aan het College van B&W vragen actie te ondernemen tegen de gevaren van een grotere aanwezigheid van teken in Maarssen. Proactief informeren en communiceren over risico’s en voorzorgsmaatregelen is noodzakelijk;
 5. Tot slot: de GGD kan op basis van haar onderzoek en ervaring de gemeente informatie verschaffen die nodig is om gerichter zorg in te kopen bij zorgaanbieders. De PvdA pleit er daarom voor om de GGD te betrekken bij zorginkoop, zij maken wijkprofielen, weten wat er in de wijken en bij de mensen afspeelt. Zo ben je efficiënt en effectief bezig.
John Autar

John Autar

John Autar (54) is zelfstandig ondernemer en woont in Vreeland.  Kent vanuit zijn werk de uitvoering van de gemeentetaken in wijken en op werkvloeren.

Meer over John Autar