Door Els Swerts op 19 maart 2016

Klachtenfunctionaris met telefoonnummer

Via de website van de gemeente kunnen inwoners een formulier invullen waarmee zij een klacht kunnen melden over het Sociale Domein. Het is echter niet eenvoudig om dit klachtenformulier te ontdekken op de website. Daarnaast moeten inwoners die nu een klacht willen indienen eerst hun persoonlijke gegevens opgeven. Het is niet mogelijk anoniem een klacht in te dienen. De drempel om een klacht in te dienen, wordt daarmee veel te hoog.

Klachten zijn enorm belangrijk, niet om de gemeente op de vingers te tikken, maar omdat de gemeente heel veel kan leren van de klachten die binnenkomen. Zeker in deze periode waarin er zoveel verandert in het Sociale domein. De gemeente wil leren van klachten.

Voor de fractie van de PvdA was dit aanleiding om in de commissievergadering van 8 maart dit probleem aan te kaarten en ervoor te pleiten dat naast een toegankelijker klachtenformulier een telefoonnummer op de website zou komen van een klachtenfunctionaris, zodat mensen bij een klacht ook rechtstreeks iemand kunnen bellen.

Deze toezeggingen om de klachtenregeling toegankelijker op de website te plaatsen en een telefoonnummer te vermelden van een klachtenfunctionaris zijn gedaan.

De fractie zal in de gaten houden dat deze toezeggingen gestand wordt gedaan.

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts