Door op 24 april 2012

Keuzes re-integratie

Op weg naar invoering van de Wet Werken naar Vermogen gaat het rijk de re-integratie gelden met 50% korten. Tegelijkertijd zien we in de gemeente al enkele jaren een stijging van de instroom in de bijstand. 
De budgetten zijn dus niet toereikend en er moeten keuzes worden gemaakt. De gemeente heeft onderzoek laten doen, waaruit blijkt dat de kans op een geslaagd re-integratietraject het grootst is bij mensen die het dichtst bij de arbeidsmarkt staan en bij jongeren. Niet erg verrassend. 
Als PvdA vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen, ook als je verder van de arbeidsmarkt afstaat (lager op de participatieladder, noemen we dat). 
Het is zeer de vraag of dat in de toekomst nog kan uit de re-integratiebudgetten. 
Linksom of rechtsom (bij voorkeur linksom) vindt de PvdA daarom dat er blijvend geïnvesteerd moet worden, ook in de mensen voor wie betaald werk (op de korte termijn) nog niet haalbaar is. Later wordt door gepraat over de inzet van het budget.