23 november 2013

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2014

De PvdA Stichtse Vecht gaat met een sterke lijst de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in. Op donderdag 21 november 2013 zijn de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma met de titel “Sterk en Sociaal” vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Speerpunten in ons verkiezingsprogramma zijn de thema’s werk, inkomen en zorg.

De PvdA gaat de komende vier jaar verder bouwen aan een sterk en sociaal Stichtse Vecht met deze groep enthousiaste kandidaten:

 1. Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (33) woont in Maarssen en is Strategisch Controller bij de  gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente Maarssen (2003-2010). Heeft uitgebreide kennis op het gebied van werk/inkomen, financiën, leefbaarheid en bestuurlijke samenwerking. Zoekt de verbinding en heeft bewezen ervaring te hebben bij het betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid.

2. Els Swerts

Els Swerts (53) studeerde sociale zekerheidswetenschap. Woont in Breukelen en werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is daarnaast voorzitter van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen en zorg.

3.Lukas Burgering

Lukas Burgering (46) woont in Breukelen en is ZZP’er. Communicatie is zijn vak. Hij werkt voor verschillende opdrachtgevers als communicatie-expert. Zijn politieke ervaring deed hij vooral op in de  journalistiek: hij werkte in de jaren ‘90 als redacteur en verslaggever voor het programma Den Haag Vandaag. Het laatste jaar was hij werkzaam als crisiscommunicatieadviseur voor een multinational.

4. Wim Bos

Wim  Bos (71) is een oude rot in het vak en een echte verbinder.  Hij woont in Oud Zuilen. Werkte onder meer in de volkshuisvesting en sloot zijn loopbaan in 2003 af als directeur bedrijfsvoering van Aedes. Is lid geweest van de  Provinciale Staten van Utrecht. Hij was hier lijsttrekker en (vice)-fractievoorzitter. Heeft uitgebreide kennis en ervaring op het terrein van ruimtelijke ordening en bestuurlijke samenwerking.

5. Otto Albrecht (58)

Otto Albrecht (58), geboren en getogen in Colombia, woont in Maarssen. Van beroep econoom en marketeer. Werkzaam bij Oikocredit waar hij verantwoordelijk is voor de fondsenwerving in Nederland ten behoeve van microkrediet in ontwikkelingslanden. In Stichtse Vecht is hij verbonden aan het gemeentelijke Platform Fair Trade.

6. Chris Geerse

Chris Geerse (60) woont in Maarssen. Is actief in de huidige steunfractie. Zijn kennis van jeugd en onderwijs komt goed van pas bij de komende decentralisatieoperaties.

7. Pim Bout

Pim Bout (66) woont in Maarssen. De WMO kent weinig geheimen voor hem. Hij is actief in de huidige steunfractie, in de WMO Raad en in zijn wijk Fazantenkamp.

8. Ton Wijman

Ton Wijman (49) woont in Maarssen en is jarenlang werkzaam geweest in het werkveld van Sociaal Beheer. Hij kent daarmee het wijkgericht werken en stelt zich op als verbinder in de wijken.

9. John Autar

John Autar (54) is zelfstandig ondernemer en woont in Vreeland.  Kent vanuit zijn werk de uitvoering van de gemeentetaken in wijken en op werkvloeren.

10. Gerard Aaftink

Gerard Aaftink (58) woont in Maarssen. Heeft een eigen bedrijf voor het begeleiden van mensen gedurende hun loopbaan en heeft jarenlang zitting gehad in de gemeenteraad van Maarssen.

11. Guus van Houweninge

Guus van Houweninge (58) woont in Vreeland. Staat midden in de samenleving. Steekt graag de handen uit de mouwen en zoekt makkelijk contact met de bevolking.

12. John Dekker

John (44) woont in Nieuwer ter Aa en heeft een achtergrond in de banken/ financieringswereld. Beschikt over financiële kennis.

13. Martin Broers

14. Freek Busweiler

15. Henk Dekker

16. Franc  Janssen

17. Hans Schuman

18. Gè Speelman

19. Joseph Toonen

20. Dries van Veen

21. Agaath Witteman

22. Gerjet Wisse

Lees hier het verkiezingsprogramma 2014-2018: Sterk en Sociaal