Door Maarten van Dijk op 13 maart 2016

Kaalslag op plein Safariweg (Maarssenbroek) door bomenkap

Recentelijk zijn op het plein aan de Safariweg (ter hoogte van Mar’cs) in Maarssenbroek alle bomen gekapt. De bomenkap heeft geleid tot een kaalslag op het plein. Wat ons betreft een onwenselijke situatie.

Voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht is dit aanleiding geweest om het College van Burgemeester en Wethouders de volgende schriftelijke vragen te stellen.

Vragen:

  1. Bent u bekend met de bomenkap op genoemde locatie?
  2. Kan het College aangeven wat de reden is van de kap van alle bomen op het plein ter hoogte van Mar’cs?
  3. Zijn de omwonenden op de hoogte gesteld van de bomenkap?
  4. Bent u het met ons eens dat sprake is van kaalslag op genoemde locatie nu alle bomen zijn gekapt en dat dit onwenselijk is?
  5. Wanneer worden er op het plein aan de Safariweg weer nieuwe bomen aangeplant?

Namens de fractie van de PvdA Stichtse Vecht,

 

Maarten van Dijk

Raadslid PvdA Stichtse Vecht

 

 

IMG_1336

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk