Inloopbijeenkomst PvdA op 24 januari over plannen winkelcentrum Breukelen-Noord

15 januari 2018

De komende jaren gaat er veel veranderen in en om winkelcentrum Breukelen-Noord. Zo worden 16 appartementen gebouwd boven het winkelcentrum. Daarbij is een verbetering van het aanzien van het gehele winkelcentrum beloofd: er komen meer parkeerplekken; extra aandacht voor de verkeersveiligheid en extra groenvoorzieningen.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht maakt zich al jaren hard voor aantrekkelijke en leefbare kernen voor iedereen in heel Stichtse Vecht. Goede communicatie naar en participatie van inwoners zijn hierbij essentieel. De PvdA volgt de plannen met betrekking tot winkelcentrum Breukelen-Noord op de voet en is heel benieuwd naar de mening van bewoners van de wijk rondom het winkelcentrum en de ondernemers.

 

De PvdA Stichtse Vecht wil dat bewoners er zeker van kunnen zijn dat er naar hen wordt geluisterd. Daarom nodigt de PvdA bewoners en ondernemers van Breukelen-Noord uit met de fractie in gesprek te gaan over de plannen. In hoeverre vinden zij dat hun ideeën voldoende worden meegewogen in de plannen? Dat kan op woensdag 24 januari van 19.30 – 21.00 uur in wijkcentrum Over-Noord (Vrijheidslaan 4 Breukelen). Ook andere onderwerpen kunnen besproken worden, zoals achterlaten van afval naast de ondergrondse afvalcontainers, activiteiten voor ouderen en andere zaken die inwoners en ondernemers bezighouden in Breukelen-Noord.