Door Els Swerts op 9 februari 2016

Initiatiefvoorstel PvdA over Onafhankelijke Cliëntondersteuning unaniem aangenomen in de Raad

Op 26 januari 2016 werd ons Initiatiefvoorstel over de Onafhankelijke Cliëntondersteuning besproken in de Raad. Wat de PvdA Stichtse Vecht met het initiatiefvoorstel wilde bereiken, is dat er goed nagedacht wordt over de wijze waarop de Onafhankelijke Cliëntondersteuning vorm dient te krijgen. Burgers die een aanvraag indienen bij de gemeente (in het kader van de Wmo, de jeugdwet of de participatiewet), hebben volgens de wet recht op deze ondersteuning. Centraal staat de vraag hoe dat recht het beste gewaarborgd kan worden. Een aanvraag indienen bij de gemeente, levert, zeker in een tijd waarop er van alles verandert in de regelgeving en de gemeente een zo groot mogelijk beroep doet op de eigen kracht van burgers, onzekerheid op. Want wat kan een aanvrager van hulp, zorg, werk of inkomen nu wel en niet verwachten van de gemeente? Wat is redelijk? Wat is maatwerk? En kan bezwaar worden ingediend op de beslissing en hoe moet zo’n brief er dan uitzien? Allemaal vragen waarmee een onafhankelijke cliëntondersteuner kan helpen.

De discussie die in de Raad volgde was kort. Alle partijen waren het eens met de onderbouwing en stemden in met ons initiatiefvoorstel. Dit voorstel behelsde een herbezinning op de onafhankelijke cliëntondersteuning in de eerste helft van 2016 en een kritische test op de wijze waarop de onafhankelijke cliëntondersteuning nu gestalte krijgt met als doel deze ondersteuning vanaf 2017 verder te verbeteren.

Hiermee gaat het college de komende maanden aan de slag. Wanneer aanvragers op dit moment onafhankelijke ondersteuning willen bij hun aanvraag, kunnen zij contact opnemen met Stichting MEE in Utrecht.

Klik hier om het aangenomen initiatiefvoorstel te lezen.

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts