Door Els Swerts op 10 januari 2016

Huishoudelijke Hulp in SV: niet meer geleverd op aantal uren, maar op resultaat

De Wmo is ervoor bedoeld dat mensen met tijdelijke of blijvende beperkingen toch zelfstandig kunnen blijven wonen en zich in en om huis en hun sociale leven kunnen redden. De ondersteuning omvat onder andere huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer en sociale begeleiding/ondersteuning.

Stichtse Vecht werd in december jl. opgeschrikt door berichtgeving in de krant dat het verlenen van huishoudelijke hulp via de gemeente in 2016 niet meer mogelijk zou zijn. De fractie stelde hierover vragen aan het college. Het bleek dat de berichtgeving inhoudelijk onjuist was en dat de gemeente wel degelijk huishoudelijke hulp blijft leveren. Echter, het budget voor die hulp is in 2016 aanmerkelijk minder en o.a. dat heeft het college ertoe doen besluiten de huishoudelijke hulp anders te financieren.

Voor wat betreft de huishoudelijke hulp is er dus het e.e.a. gewijzigd per 1 januari. Op 15 december jl heeft het college nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld die vooral gaan over de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Klik voor deze nieuwe uitvoeringsregels hier.

Vóór 2016 was het zo dat mensen die een indicatie hadden voor huishoudelijke hulp die indicatie kregen op basis van een aantal uren hulp per week. Per 1 januari 2016 gaat de gemeente met nieuwe aanvragers van huishoudelijke hulp, net als voorheen overigens, eerst kijken of de hulp in eigen kring opgelost kan worden, bv. met hulp met familieleden. Lukt dat niet, dan wordt, en dit is wél anders dan voorheen, niet meer geïndiceerd op een aantal uren hulp, maar op het ‘resultaat’ dat behaald moet worden. Bv. de cliënt heeft hulp nodig bij onderdelen van het voeren van het huishouden. Het ‘resultaat’ dat gehaald moet worden in het huishouden, en dat niet op andere wijze kan worden uitgevoerd, wordt bepaald door de medewerker van het sociale wijkteam die bij aanvrager op gesprek komt. Vervolgens wordt de resultaatgerichte indicatie doorgespeeld naar de organisatie die de huishoudelijke hulp gaat leveren. De zorgorganisatie gaat met de aanvrager kijken hoe dat resultaat op de meest efficiënte manier geleverd kan worden.

Door niet meer te indiceren op ‘uren’, maar op ‘resultaat’ verwacht de gemeente veel geld te kunnen besparen.

De PvdA Stichtse Vecht hoort graag uw ervaringen: Meldt ze direct of via de website: www.deeljezorgervaring.nl

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts