Door op 3 februari 2012

Huijck Aertsenstraat Breukelen

De PvdA wil dat er op korte termijn iets wordt gedaan aan het al jaren braak liggende terrein aan de Huijck Aertsensrtraat in Breukelen. Het terrein verloedert en veroorzaakt overlast in de buurt.

Eigenaar de Klimboom wil het terrein verkopen voor woningbouw, maar de projectontwikkelaar wil pas kopen, als er overeenstemming is met de gemeente over de bouwplannen. En zo kan het gebeuren dat er al jaren niets gebeurt, ondanks forse inspanningen van wijkcomité Breukelen Midden.

De wethouder heeft inmiddels op mijn schriftelijke vragen gereageerd met de toezegging op heel korte termijn met de betrokken partijen om de tafel te gaan.
Inmiddels heeft een gesprek plaats gevonden tussen wethouder en wijkcomité. Toegezegd is, dat de gemeente actief de staat van het terrein gaat verbeteren, als er in juni geen uitzicht is op een oplossing. 

Wij blijven dit volgen.