Horecavoorzieningen meer toegankelijk

13 april 2019

Mensen met beperkingen moeten gelijkwaardig uit kunnen gaan.

 

In de raadsvergadering van 2 april stond de Horecavisie op de agenda.

De Horecavisie maakte wél melding van het feit dat de ruimte om de voorzieningen heen toegankelijk moet zijn voor iedereen, maar niets gezegd werd over de toegankelijkheid van de horecavoorzieningen zelf. Voor rolstoelgebruikers bijvoorbeeld is het belangrijk dat er bij binnenkomst geen drempels zijn, dat er voldoende ruimte is om aan een gewenste tafel te gaan zitten en dat er een rolstoeltoegankelijk toilet is. Nu we steeds meer ouderen krijgen en dus meer mensen met beperkingen, wordt de urgentie voor aanpassingen steeds groter, maar in feite zou het ook voor één rolstoelgebruiker al geregeld moeten zijn.

Het gehandicaptenplatform, dat insprak tijdens de raadsvergaring, meldde dat in heel Breukelen en Maarssen slechts elk één horecavoorziening is die aan deze criteria voldoet. In Loenen is dat er geen. Ook gaven zij aan geen extreme eisen te hebben, want ‘wij willen de horecavoorzieningen niet op allerlei kosten jagen’. Het moet volgens hen nu langzaam maar gestaag verbeteren vanuit bewustwording.

De PvdA heeft ook de indruk dat het bij eigenaren van horecavoorzieningen vaak niet om onwil gaat om te investeren, maar gelooft dat er vaak ook gewoon niet voldoende aan gedacht wordt. Bij een groot deel van de samenleving ontbreekt het échte inlevingsvermogen voor wat het betekent om als bijvoorbeeld rolstoelgebruiker voortdurend tegen drempels aan te lopen. Een andere inspreker in de raadsvergadering gaf dit heel beeldend weer.

Het college gaf aan dat horecaondernemers vaak in panden zitten waarbij de mogelijkheden om aanpassingen te doen, beperkt zijn. Toch wil het college doen wat wél mogelijk is en heeft het amendement dan ook omarmt.

Het amendement van de PvdA, mede ingediend door Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond, VVD, CDA, PVV en GroenLinks, werd unaniem door de raad aangenomen.

Het college kon niet beloven dat het Gehandicaptenplatform betrokken zou worden bij de uitwerking van de Horecavisie, maar wij maken ons er sterk voor dat dit wel gebeurt op het onderdeel Toegankelijkheid.

Voor het amendement kunt u hier klikken