20 september 2016

Het weerbaarder maken van ouderen tegen babbeltrucs

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht is blij dat de gemeente Stichtse Vecht dit najaar samen met Welzijn Stichtse Vecht en politie ouderenbijeenkomsten organiseert over babbeltrucs.

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen, vooral ouderen, te beroven. Oplichters komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van een bank of nutsbedrijf zijn en een pinpas en pincode nodig hebben voor een administratieve aanpassing. Of ze proberen de woning in te komen om vervolgens waardevolle spullen te stelen.

Ook in Stichtse Vecht komen deze voorbeelden helaas voor. Voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht was dit in 2011 aanleiding om een initiatiefvoorstel in te dienen met het voorstel om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor ouderen om hen weerbaarder te maken tegen babbeltrucs.

In 2011 was er geen draagvlak vanuit de Gemeenteraad en het College van B&W voor het initiatiefvoorstel. Het College was toen van mening dat het geen gemeentelijke taak was.

Maarten van Dijk: “Ik ben blij verrast dat het College van B&W nu (5 jaar later) wel aan de slag gaat met het organiseren van ouderenbijeenkomst over babbeltrucs. Mooi dat het College is gedraaid en net als de PvdA het belang van goede voorlichting inziet. Complimenten hiervoor!”