9 december 2014

Gemeente Stichtse Vecht gaat aan de slag met voorstellen GroenLinks en PvdA om gemeentelijke panden verder te verduurzamen

PvdA Stichtse Vecht en GroenLinks willen gemeentelijke panden verder verduurzamen.

Subsidiemogelijkheden voor toepassing van duurzame energie bij gemeentelijke panden, dorpshuizen en scholen worden onderzocht.

Tijdens de raadsvergadering van 28 oktober 2014 hebben de fracties van GroenLinks Stichtse Vecht en PvdA Stichtse Vecht het College van Burgemeester en Wethouders van Stichtse Vecht gevraagd om de mogelijke fiscale regelingen en subsidiemogelijkheden voor toepassing van duurzame energie bij alle gemeentelijke panden, sportkantines en scholen etc. te onderzoeken.

PvdA-raadslid Maarten van Dijk : “Als de gemeente de komende jaren aan de slag wil gaan met het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen is het van belang dat de gemeente maximaal gebruik maakt van de fiscale regelingen en subsidiemogelijkheden voor projecten voor toepassing van duurzame energie, vandaar ons verzoek aan het College”.

De fracties van GroenLinks en PvdA hebben afgelopen maand samen met duurzaamheidswethouder Jaap Verkroost en zijn ambtenaren om tafel gezeten om de subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed door te nemen.

Op basis van dit overleg zijn de volgende concrete afspraken gemaakt:

  • De mogelijkheden van een postcoderoos regeling wordt nader onderzocht. Bij een postcoderoos regeling faciliteert de gemeente een dak van een gebouw, bijvoorbeeld van een sporthal of zwembad, voor het plaatsen van zonnepanelen. De bewoners in de postcode rondom dit gebouw investeren in deze zonnepanelen en ontvangen de groene energie hiervan.
  • Er zullen proeven worden gedaan op het gebied van verduurzaming met verschillende soorten panden.
  • Volgend jaar zal samen met de ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht) een mogelijke SDE subsidieaanvraag worden voorbereid. De SDE-regeling verlaagt o.a. de energieprijs van zonnepanelen waardoor de investering een kortere terugverdientijd krijgt.
  • Gebruikers van gebouwen, zoals dorpshuizen en scholen, worden voorgelicht door de gemeente over de (subsidie-)mogelijkheden voor verduurzaming van hun vastgoed.

GroenLinks-raadslid Piet Paul: “Wij zijn erg blij met de gemaakte afspraken om concreet werk te maken van verdere verduurzaming binnen Stichtse Vecht. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente als het gaat om gemeentelijk vastgoed, vinden wij het belangrijk dat de gemeente inwoners en organisaties stimuleert en faciliteert om aan de slag te gaan met verduurzaming en toepassing van duurzame energie.”