29 augustus 2014

Fractie PvdA Stichtse Vecht brengt werkbezoek aan Leger des Heils

Op vrijdag 22 augustus jl. bracht de fractie van de PvdA Stichtse Vecht een werkbezoek aan het Leger des Heils. Zij bezochten de locatie Woonzorgcentrum Merenhoef in Maarssen. Daar werd de fractie door regiomanager dhr. Verberg bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de Merenhoef en de komende veranderingen in het kader van de decentralisatie van de AWBZ per 1 januari 2015. De PvdA Stichtse Vecht kijkt terug op een interessante en waardevolle middag en bedankt het Leger des Heils voor het “kijkje in de keuken”.