Door op 20 september 2011

Falend college stuurt aan op sluiting servicepunten in Breukelen en Loenen

De PvdA vindt het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek naar de lokale servicepunten een aanfluiting.

Er zijn onvoldoende mensen uit Breukelen en Loenen actief benaderd, waardoor de evaluatie van de lokale loketten niet compleet en onbetrouwbaar is.

Toch concludeert het College, dat sluiting van de loketten als optie mee moet worden genomen in de bezuinigingsoperatie.

Vanuit veel kernen is de bereikbaarheid van de publieksbalie in Maarssen onder de maat. Dat de bereikbaarheid en de openingstijden van de publieksbalie in Maarssen ook in het onderzoek relatief slecht worden beoordeeld, is in het collegevoorstel onder het tapijt gemoffeld.

Inwoners worden op deze manier voor de gek gehouden, aldus de PvdA.

Wij hebben hierover vragen aan het College gesteld.