2 oktober 2016

Evaluatie verkeerssituatie, bereikbaarheid en veiligheid bij De Strook

Eind augustus lazen wij op de website van dagblad de Gooi en Eemlander een artikel over de verkeerssituatie bij recreatiegebied De Strook. De kop van het artikel luidde “Verkeerschaos door hitte bij zwemplek De Strook”.

In het artikel komen een aantal personen aan het woord waaronder de uitbater van de frietkraam en recreanten die hun zorgen uitten over de verkeerssituatie aldaar. Eén van de geïnterviewde personen geeft aan dat zij vernomen had dat er een verkeersregelaar bijna zou zijn aangereden.
Dit was voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding om hierover vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht.

Al eerder maakte de PvdA zich sterk voor de veiligheid en bereikbaarheid van De Strook
De PvdA fractie heeft zich vorig jaar ook al sterk gemaakt voor veiligheid en bereikbaarheid van De Strook (https://stichtsevecht.pvda.nl/2015/10/24/pvda-stichtse-vecht-pleit-voor-ehbo-post-bij-de-strook/). Voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht is het een doorn in het oog dat er bij De Strook geen EHBO-post/ -voorziening aanwezig is.

Fractievoorzitter Maarten van Dijk: “Het kan toch niet zo zijn, dat zo’n druk recreatiegebied als De Strook niet beschikt over een EHBO-post in de drukke zomer- en winterperiode? Nu krijg je dat dure zorg (ambulances e.d.) moet worden ingezet voor (relatief) kleine medische problemen. Een ambulance laten komen kost al gauw 700 euro per rit. De veiligheid van recreanten en het bieden van adequate zorg zou toch centraal moeten staan en niet het feit of iets wel of niet wettelijk verplicht is? Laten we, net als de gemeente Utrecht bij de Haarrijnse Plas, aanvullend op de wettelijke eis ook EHBO organiseren bij De Strook.”

College zegt evaluatie toe aan de raad
Afgelopen maand heeft het College van Burgemeester en Wethouder van Stichtse Vecht de vragen van de PvdA beantwoord en toegezegd een evaluatie uit te voeren van de verkeerssituatie, bereikbaarheid en veiligheid deze zomer bij De Strook. Het College zal aanwonenden, verkeersregelaars en hulpdiensten vragen naar de bevindingen afgelopen zomerperiode en de resultaten hiervan met de gemeenteraad delen. Wordt dus nog vervolgd.

Bijlagen:
schriftelijke vragen d.d. 25-08-2016
antwoorden op schriftelijke vragen d.d. 13-09-2016