28 februari 2014

Een beter perspectief voor kinderen die opgroeien in armoede

Wist u dat één op de negen kinderen in Nederland opgroeit in armoede? Dat zijn maar liefst 370.000 kinderen. De cijfers spreken duidelijke taal. De Kinderombudsman heeft in juni 2013 een onderzoek gepresenteerd, naar kinderen in armoede. Hij adviseert meer in te zetten op hulp, die direct ten goede komt aan kinderen. Dit onderschrijven wij!

Te veel kinderen in Nederland kunnen vanwege geldgebrek thuis niet lid worden van een sportvereniging. Twintig euro per maand, een paar schoenen en shirt en korte broek is voor veel gezinnen gewoonweg niet op te brengen.

Ook in Stichtse Vecht groeien kinderen op in gezinnen die leven in armoede. Wat ons betreft mag het opgroeien in armoede geen stempel drukken op de rest van je leven. We zijn het aan deze kinderen verplicht om hen een beter perspectief te bieden, zij mogen niet buiten de boot vallen.

 Gezinnen met kinderen zijn voor de PvdA Stichtse Vecht een belangrijke doelgroep waar extra aandacht aan moet worden besteed. Kinderen moeten ongeacht hun afkomst en dus de financiële mogelijkheden van hun ouders kunnen meedoen in de samenleving. Of het nu gaat om het kunnen sporten of deelname aan een activiteiten op school.

Daarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart ook zo belangrijk: omdat een zo groot mogelijke PvdA nodig is. Wat de PvdA betreft gaat het geld voor armoede niet op aan andere dingen en komt het terecht bij de degenen waarvoor het is bedoeld.

Maarten van Dijk,

lijsttrekker PvdA Stichtse Vecht