14 april 2017

Denk mee met de PvdA over de toekomst van Stichtse Vecht!

Wat vindt u belangrijk op het terrein van Zorg, Welzijn, Wonen, Onderwijs, Economie en Werkgelegenheid?

Het lijkt nog ver weg, maar over een jaar (op 21 maart 2018) vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. De komende maanden werken we aan een sterk, sociaal en inhoudelijk PvdA-verkiezingsprogramma 2018-2022 voor Stichtse Vecht.

Wilt u met ons meedenken? Wat zijn wat u betreft belangrijke thema’s en onderwerpen de komende jaren? Daarbij horen wij graag op welke vragen de politiek in uw ogen een antwoord moet geven, en welke inhoudelijke ideeën en suggesties u heeft.

Hierbij kunt u aan de komende raadsperiode (2018-2022) denken, maar schuwt u vooral de lange termijn niet.

De komende periode organiseert de fractie van de PvdA Stichtse Vecht een aantal themagerichte bijeenkomsten:

·       Themabijeenkomst over Zorg en Welzijn op maandag 24 april om 20.00 uur; 

·       Themabijeenkomst over Wonen en Volkshuisvesting op maandag 15 mei om 20.00 uur, en een

·       Themabijeenkomst over Onderwijs, Economie en Werkgelegenheid op maandag 29 mei om 20.00 uur.

De bijeenkomsten vinden allen plaats in gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13 te Breukelen.

Meldt u zich van te voren even aan? Dat kan via e-mail: programmacommissie@pvda-stichtsevecht.nl of door ons te bellen op nummer 06 25545407.

Via het e-mailadres programmacommissie@pvda-stichtsevecht.nl kunt u ons ook benaderen om uw suggesties en ideeën met ons te delen.