9 maart 2014

De PvdA is er voor ondernemers

Wat heeft de PvdA Stichtse Vecht in petto voor ondernemers?

Op 4 maart jl. nam PvdA-lijsttrekker Maarten van Dijk deel aan het politiek cafe van de Ondenemersvereniging Stichtse Vecht (OVSV) en lichtte toe waar de PvdA Stichtse Vecht zich sterk voor maakt op het terrein van werkgelegenheid en ondernemerschap.

De PvdA Stichtse Vecht gaat de verkiezingen in met drie kernthema’s Werk, Inkomen en Zorg. Bij werk gaat om meer werkgelegenheid, bij inkomen om een eerlijk inkomen waar je van rond kunt komen en bij zorg over goede zorg in de buurt.

De PvdA is de partij van werk, werk, en nog eens werk. Werk hebben is wat ons betreft het beste middel om deel uit te maken van de samenleving en om uit de armoede te komen. Daar hebben we allemaal baat bij!

Dat kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we de ondernemers nodig. De PvdA ziet dan ook graag dat de gemeente de actieve samenwerking zoekt met ondernemers, maar ook het onderwijsveld er om ervoor te zorgen dat er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd en dat het ondernemersklimaat in onze gemeente een boost krijgt.

Recentelijk heeft de PvdA haar banenplan “Zeven voor Werk” gepresenteerd waarin we hier een 7-tal concrete voorstellen voor doen. Wij vinden het van belang dat de gemeente Stichtse Vecht haar dienstverlening aan ondernemers verbetert en dat de gemeente de ondernemers faciliteert.

Verbetering van de dienstverlening kan door het instellen van een ondernemersloket waar ondernemers terecht kunnen met vragen, structureel overleg met ondernemers en onderwijs in een Economic Board Stichtsevecht, ondersteuning aan de groeiende groep ZZP’ers en het terugdringen van de bureaucratie voor ondernemers.

De gemeente kan ook zelf een bijdrage leveren aan het stimuleren van de lokale economie, door binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid voorrang te geven aan lokale ondernemers en zzp’ers.

Bij faciliteren denken we aan het realiseren van een ultramodern bedrijventerrein nabij station Breukelen (Merwedekade, Keulsevaart) onder de projectnaam “Brooklyn”. Nu een verslonsd gebied, dat getransformeerd moet worden wil Stichtse vecht nieuwe banen kunnen aantrekken. We moeten als gemeente de vruchten plukken van ons strategische ligging in de driehoek Schiphol/ Amsterdam, Utrecht en Amersfoort.

Maar ook pleiten we voor de komst van praktijkgericht beroepsonderwijs in Stichtse Vecht, zodat de vakmannen en -vrouw, waar grote behoefte aan is, worden opgeleid.

De PvdA is de eerste partij die met concrete voorstellen is gekomen om SAMEN met ondernemers heel hard aan de slag te gaan met de werkgelegenheid in onze gemeente. Wij hebben onze hand uitgestoken naar de ondernemers, en hopen na de verkiezingen samen te kunnen werken aan een klimaat waarin het goed ondernemen is, en er volop werk is voor iedereen.

Maarten van Dijk
Lijsttrekker PvdA Stichtse Vecht