8 februari 2016

Commissie Sociaal Domein praat 16 februari over toekomst Sociale Werkvoorziening/ PAUW Bedrijven

Op initiatief van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht praat de commissie Sociaal Domein van de gemeente Stichtse Vecht op dinsdag 16 februari over de toekomst van de Sociale Werkvoorziening/ PAUW Bedrijven.

Het is zaak kennis, expertise en infrastructuur van het Sociale Werkbedrijf te behouden. Voor de PvdA staat de zorg centraal voor de kwetsbare doelgroep die door PAUW Bedrijven wordt begeleid; nu en in de toekomst.

De fractie van de PvdA ziet graag dat de gemeenteraad aan het stuur zit bij de richting en de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de toekomst van het SW bedrijf (PAUW Bedrijven). Om die reden hebben wij gevraagd een bijeenkomst te organiseren rondom de toekomst van de verbonden partij PAUW Bedrijven.

PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk: “Doel van de informele commissie zou moeten zijn dat we als gemeenteraad door o.a. experts worden bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de Participatiewet, de wijze waarop de nieuwe wet uitgevoerd zou kunnen worden en de consequenties die dit heeft voor PAUW Bedrijven in zijn huidige vorm. Wij zijn benieuwd naar de ervaringen in het land (keuzes van gemeenten elders in het land). Welke keuzes zijn er voor ons als Raad te maken en wat is het tijdpad hierbij?”

“De informele commissie moet leiden tot een visie op uitgangspunten vanuit de gemeenteraad dat als kader zal dienen voor het vervolgtraject m.b.t. de toekomst van de Sociale Werkvoorziening/ PAUW Bedrijven, aldus Van Dijk.”