Door op 25 oktober 2011

College Stichtse Vecht schept verwarring over bezuinigingen op minimabeleid

College en Raad van Stichtse Vecht leken bij het stellen van kaders voor de Strategische Heroverweging nog eensgezind over het ontzien van het minimabeleid bij de bezuinigingen. In de discussie over de kadernota stelde wethouder van der Horst nog dat bezuinigingen op het vlak van het minimabeleid gezocht zouden worden op beheers- en uitvoeringskosten. Nog geen maand later schept het College grote verwarring en onduidelijkheid.

De expertgroepen buigen zich op dit moment over mogelijke bezuinigen. Naast de kadernota hebben zij feitelijke informatie ontvangen, waarin bezuinigingsmogelijkheden zijn opgesomd. Hierin hadden wat betreft de PvdA nooit voorstellen mogen staan, die strijdig zijn met de kaders, die door de Raad zijn vastgesteld. Die staan er wel in. Bezuinigingen op toeslagen en voorzieningen voor chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en ouders met schoolgaande kinderen, die van een minimum inkomen moeten rond komen, passen wat de PvdA betreft niet binnen de gestelde kaders.

De PvdA vraagt het College in de raadsvergadering van 25 oktober om een eind te maken aan deze verwarring en de expertgroepen helder te informeren. Bezuinigingen mogen niet worden gehaald op het beleid voor mensen, die van een minimum inkomen moeten rond komen.