21 mei 2014

College B&W Stichtse Vecht negeert burger

PvdA Stichtse Vecht stelt vragen aan College van B&W over de communicatie en participatie m.b.t. (hinder bij) werkzaamheden verkeer, vervoer en infra

Recent hebben bewonersgroepen van verschillende kernen gemeld dat zij niet of nauwelijks betrokken zijn geweest bij veranderingen en werkzaamheden die plaats vonden of nog zullen plaats vinden. Enkele voorbeelden: fietspad/voetpad Pauwenkamp Maarssen, Oostkanaaldijk Nigtevecht en werkzaamheden aan de Loenerslootsebrug. Over Nigtevecht heeft het college inmiddels haar excuses aangeboden.

Bovengenoemde voorbeelden duiden er op dat burgers niet of nauwelijks betrokken zijn, dit in tegenstelling tot het communicatie en participatie-beleid van het college. Gevolg: verontwaardigde burgers die verhaal komen halen bij de gemeente.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft daarom vragen gesteld aan het college. Wij willen weten wat het college gaat doen om de communicatie bij de huidige werkzaamheden te verbeteren en wat zij gaan doen om te voorkomen dat dergelijke klachten uit verschillende kernen komen.

Schriftelijke vragen_PvdA SV_Participatie en Communicatie gemeente_20 mei 2014