Door Maarten van Dijk op 2 december 2015

Coalitie Stichtse Vecht kiest niet voor extra sociale woningbouw en werkgelegenheid

PvdA Stichtse Vecht heeft kennis genomen van de uitkomsten van de coalitiebesprekingen die hebben geleid tot de toetreding van GroenLinks tot de coalitie in de Gemeenteraad van Stichtse Vecht. Wij feliciteren GroenLinks hiermee en wensen hen veel succes toe in hun nieuwe rol. Wij hopen dat de toetreding van GroenLinks tot de coalitie zal leiden tot een socialer en duurzamer gezicht van onze gemeente.

De coalitie heeft ook met de PvdA-fractie gesproken. Onze inzet bij die besprekingen was een extra impuls te geven aan de sociale woningbouw in onze gemeente. Wij zien dit als één van de topprioriteiten voor de komende periode. Wat de fractie van de PvdA betreft wordt er strak vastgehouden aan de eis van 30% sociale woningbouw en wordt er meer het accent gelegd op sociale huurwoningen. Verder zien wij graag dat er werk wordt gemaakt van de werkgelegenheid in Stichtse Vecht. Dit vraagt om een actieplan waarin de revitalisering van bedrijventerreinen (o.a. in de omgeving van station Breukelen) een plek krijgt en ook het stimuleren van bedrijven om arbeidsplaatsen te creëren. Wij zien hierbij kansen op het terrein van recreatie en toerisme. Wij hadden hierbij ook graag een wethouder willen leveren voor (een deel van) het sociaal domein om zo invulling te geven aan een verdere versterking van sociaal beleid binnen Stichtse Vecht.

Voor de fractie van de PvdA was deelname aan het College geen kwestie van tekenen bij het kruisje: inhoudelijk moest er wel wat tegenover staan. Dat zijn wij aan onze kiezers verplicht. Wij constateren nu dus dat de coalitiepartijen het aanbod van de PvdA naast zich neer hebben gelegd. Dat is jammer, want wij geloven erin dat investeren op de door de PvdA ingebrachte prioriteiten tegemoet komt aan de behoefte die breed leeft binnen onze gemeente.

Wij zullen onze ingezette politieke koers voortzetten, waarbij we ons als constructieve en inhoudelijke maar ook kritische oppositiepartij opstellen. Onze fractie blijft het College kritisch volgen en zich inzetten voor een socialer en meer leefbaar Stichtse Vecht.

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk