7 november 2016

CDA en PvdA willen speeltuintjes sneller opknappen

De problemen die de afgelopen maanden zijn ontstaan bij de herinrichting van speeltuinen in Stichtse Vecht (n.a.v. het beleidskader “Buiten spelen Natuurlijk!”, mei 2014) vragen om een snelle oplossing. Veel (jonge) inwoners zijn erg van slag doordat speeltoestellen plotseling weggehaald werden en vervanging lang op zich laat wachten. De fracties van het CDA en PvdA willen dat het beoogde proces hersteld wordt en de realisatie naar voren worden gehaald van 2020 naar afronding in 2018. Dat betekent dat dat de vertraagde uitrol speeltuinen wordt teruggedraaid en dat er in 2017 en 2018 jaarlijks extra moet worden geïnvesteerd. Dit voorstel doen CDA en PvdA bij de begrotingsbehandeling 2017 in de gemeenteraad van Stichtse Vecht op 8 november a.s.

Voor de realisatie hebben de CDA en PvdA ruimte gevonden in de begroting om deze investering naar voren te halen en extra ambtelijke capaciteit in te zetten. Zo is er voldoende ruimte voor het college om in overleg met bewoners de speeltuinen opnieuw in te richten met mooie nieuwe speeltoestellen. CDA en PvdA verwachten bredere steun voor dit voorstel.