Door op 13 september 2011

Burgerserviceloketten in Breukelen en Loenen aan de Vecht moeten open blijven

Over deze lokale loketten is destijds door 3 gemeenteraden besloten. Ook in het coalitieakkoord zijn beloften gedaan over bereikbaarheid van de dienstverlening en over verbetering van de bereikbaarheid van het centrale loket in Maarssen. We zijn nog geen jaar verder en dit college deelt ons mee dat sluiting van de servicepunten als bezuinigingsmogelijkheid mee wordt gegeven aan een expertgroep, samengesteld uit inwoners, belangengroepen en deskundigen. En dit na een evaluatietraject, dat al na een half jaar is ingezet, en waaraan wij als raad geen kaders hebben kunnen stellen, want we waren zelfs niet op de hoogte. 

De PvdA vindt dit te gek voor woorden. Zo ga je niet met inwoners om. Wij hechten aan zaken als betrouwbaar bestuur. Dat wil zeggen, dat beloften uit het verleden, wel enige garantie voor de toekomst moeten geven. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de eigen dienstverlening. Dat kan en mag je niet aan expertgroepen overlaten. 

Centrale loket in Maarssen nauwelijks bereikbaar met het openbaar vervoer
Wij vragen ons af of ons College tijdens haar kernentour ooit heeft geprobeerd om met het OV vanuit Nigtevecht naar het gemeentekantoor te komen. Vermoedelijk niet. De snelste route gaat via Weesp, Duivendrecht en Maarssenbroek. Dat kan een paar keer per dag in 1,5 uur met 3x overstappen. Meestal ben je dik 2 uur onderweg. Vanuit Tienhoven kost het overigens ook al een uur om er te komen. Wij hebben nog niets gemerkt van het beloofde streven van de coalitiepartijen om iets aan de bereikbaarheid van het gemeentekantoor in Maarssen te doen. Parkeren is beroerd, Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is om te janken.

Aandacht voor bereikbaarheid dienstverlening voor kleine kernen
Het college heeft kernenbeleid hoog in het vaandel staan. Dat kunnen wij niet rijmen, met de onzorgvuldigheid en het gemak, waarmee dit traject is ingezet. Een evaluatie al na een half jaar, een ambtelijk voorstel dat knullig in de pers komt en het meegeven van sluiting servicepunten aan een expertgroep, zonder enig aanvullend kader over het gewenste niveau van bereikbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening. 

Verslechtering bereikbaarheid is niet acceptabel
>De PvdA pleit daarom in de raad van 13 september voor een raadsdebat over criteria voor de bereikbaarheid van de burgerloketten. Tot die tijd wordt er wat ons betreft geen loket gesloten. De bereikbaarheid van de dienstverlening is nu al onvoldoende en elke verslechtering is niet acceptabel.