Blijvende aandacht voor mensen met een (on)zichtbare beperking nodig!

16 januari 2020

Door: Els Swerts

 

Iedereen hoort erbij! Het lijkt zo vanzelfsprekend en niemand zal uitspreken dat dat niet zo is. Maar is dit alleen maar theorie? Of ook echt de praktijk?

Nog steeds botsen veel mensen met een chronische ziekte en een zichtbare of onzichtbare beperking tegen barrières op die het voor hen moeilijk maken om gelijkwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Natuurlijk zijn we er in Stichtse Vecht mee bezig om iedereen gelijkwaardige kansen te geven. We hebben de stembussen toegankelijk gemaakt voor mensen met een handicap, we maken het mogelijk dat mensen met een auditieve beperking een uitgewerkt verslag kunnen krijgen van raadsvergaderingen en we hebben het werkbedrijf Stichtse Vecht opgericht, daar waar andere gemeenten soms geen variant van het WSW-bedrijf hebben opgericht. Ook hebben we bij de horecavisie in 2019 een amendement aangenomen dat gehandicapten (of hun vertegenwoordigers) betrokken moeten worden bij verder beleid en uitvoering.

Maar zijn we daarmee klaar? Kunnen we onszelf een klopje op de schouder geven en achterover leunen? Nee, natuurlijk niet!
Om ook echt iedereen erbij te laten horen, is voortdurende aandacht nodig voor de situatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen. Zijn alle oversteekplaatsen rolstoelvriendelijk? Is er een invalidentoilet in de centra van de kernen? Hebben de medewerkers van Werk en Inkomen in de gaten als iemand een GGZ beperking heeft en zo ja, houden ze daar rekening mee? Zijn er in elke speeltuin speeltoestellen voor kinderen met een beperking? Denken we daar überhaupt aan als we een speeltuin vormgeven? En ga zo maar door.

Mensen met beperkingen moeten knokkers zijn en blijven om erbij te horen. Maar wat we ze gunnen is dat ze net als andere mensen niet altijd hoeven te knokken om ook gewoon eens te kunnen genieten zonder al teveel moeite en om erbij te horen zonder al die extra inspanningen. Blijvende aandacht is nodig, want dat we op weg zijn, betekent niet dat we het al goed genoeg doen.

 

Daarom bracht de PvdA Stichtse Vecht, op initiatief van ons commissielid Sophia, in de afgelopen commissievergadering Sociaal Domein de motie ‘ Iedereen doet mee’ in. Daarmee willen wij dat Stichtse Vecht een ‘Sociale Inclusie Agenda’ gaat ontwikkelen. Activiteiten en initiatieven voor mensen met beperkingen en wat we nog meer kunnen doen voor hen, moeten we als Stichtse Vecht in kaart brengen.

De motie riep bij meerdere partijen de vraag op ‘We doen toch al van alles? Ons antwoord: Maar doen we ook alles wat we kúnnen? Kunnen we onze activiteiten t.b.v. mensen met beperkingen niet nog een stap vooruit brengen?

Uiteraard kan Stichtse Vecht dit niet zonder de wensen van mensen met beperkingen en hun vertegenwoordigers op te halen.

We de motie in de komende raadsvergadering op 28 januari in stemming brengen.

Mocht U zelf concrete ideeën hebben over hoe we mensen met chronische ziekte of andere (on)zichtbare beperkingen nog vanzelfsprekender kunnen betrekken bij de samenleving, dan horen wij dat heel graag.

 

Voor de motie zelf kunt u hier klikken