Door op 1 oktober 2013

Benoeming waarnemend voorzitter van de raad

Een slordige en vervelende kwestie. Met het vertrek van Wim van de Bosch kwam de waarnemend raadsvoorzitterspost vrij.

De normale gang van zaken dat de nieuwe nestor van de raad ook de waarnemend voorzitter van de raad wordt, werd niet gevolgd want de coalitie heeft zonder alle oppositie partijen te raadplegen gewoon haar zin doorgedreven en iemand van de coalitie benoemd.

Een onfrisse zaak die de verhoudingen in de raad weer schade aan doet.