Actieplan Stichtse Vecht Werkt! gelanceerd

5 december 2019

Vandaag presenteerde het College het Actieplan Stichtse Vecht Werkt! In het actieplan wordt langs drie lijnen ingezet op meer participatie.

  1. Nog beter in beeld brengen van de mogelijkheden, onmogelijkheden, competenties en wensen van de klanten.
  2. Voor wie niet meteen de stap naar (betaald) werk kan maken een dekkend en passend pakket aan re-integratievoorzieningen met aandacht voor specifieke groepen.
  3. Verbetering van de werkgeversdienstverlening. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het beter informeren van werkgevers over de mogelijkheden om met de doelgroep aan de slag te gaan.

Ondanks de hoogconjunctuur weten sommige groepen de weg naar de arbeidsmarkt nog niet te vinden. Zij hebben hard extra ondersteuning nodig. Door het actieplan wordt dit mogelijk. Dit was een van de wensen van de PvdA bij toetreding tot het College en is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van PvdA wethouder Maarten van Dijk.

Klik op de afbeelding om het actieplan te lezen.