Door Els Swerts op 8 december 2014

Actieplan jeugdwerkloosheid

De PvdA Stichtse Vecht pleit al vanaf de verkiezingen voor een actieplan Jeugdwerkloosheid. Mede door de inzet van de fractie is dit punt met een stevige te behalen doelstelling (namelijk een terugdringing van 50%) opgenomen in het Raadsprogramma voor de komende 4 jaar. De jeugdwerkloosheid is in de Stichtse Vecht erg hoog. We hebben zo’n 200 jongeren die nu op zoek zijn naar betaald werk. Het is nu dus tijd om in deze groep te investeren. Hoe later het gebeurt, hoe moeilijker en kostbaarder het wordt en hoe moeilijker de ambitieuze doelstelling is te realiseren.

De fractie heeft dan ook gemeend dat het college hier geen gras meer over moet laten groeien en al in 2015 met dit actieplan moet komen. De wethouder heeft dit toegezegd. We wachten met spanning af.

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts