21 januari 2015

Actief in Stichtse Vecht!

Meer werk, goede zorg en een fatsoenlijk inkomen. Leefbare en veilige wijken en kernen waar het goed toeven is. Vol energie en enthousiasme zijn PvdA’ers in Stichtse Vecht daarmee bezig. Dat kunnen we echter niet alleen. Wij zoeken actieve vrouwen en mannen die daar aan mee willen helpen.

Dat kan in de gemeentepolitiek, waar je te maken krijgt met bijvoorbeeld verkeer, jeugdhulp, ouderenzorg, sport, cultuur en woningbouw. Je onderhoudt contacten in de verschillende kernen van onze gemeente. Je verbindt de wensen van inwoners met de mogelijkheden die de gemeentepolitiek biedt. En misschien word je wel gekozen op de lijst van kandidaten die over drie jaar deelnemen aan de raadsverkiezingen!

Het kan ook in een andere rol, bijvoorbeeld in of rondom het bestuur. Daar gaat het om een zo sterk mogelijke basis voor de PvdA om ervoor te zorgen dat onze politici in Stichtse Vecht maximaal kunnen functioneren. Je werkt mee aan het opzetten van ledenactiviteiten en je onderhoudt contacten met partijgenoten binnen en buiten onze gemeente.

Wij zoeken mensen die, net als wij, streven naar een samenleving waarin alle mensen gelijke kansen hebben. Maar ook een samenleving waar de mensen die kansen grijpen en aan zichzelf werken. Want van stilzitten en niets doen houden we niet. Wij werken actief aan een samenleving die rechtvaardig is en die opkomt voor mensen die het, tijdelijk of permanent, slecht getroffen hebben.

Ben je al actief in je wijk of in je dorp? Of ben je actief in een van de vele verenigingen in onze gemeente? Of in een van de wijkcommissies? Voel je je verwant met de uitgangspunten van de PvdA? Misschien ben jij dan onze vrouw of man.

Voor meer informatie kan je terecht bij:
– fractievoorzitter Maarten van Dijk, maarten.van.dijk@hetnet.nl , of
– bestuursvoorzitter Lukas Burgering (lukas.pvda@gmail.com)

Tot ziens!