Aandacht voor eenzaamheid

9 oktober 2019

Door Joriska Selser

Commissielid Sociaal Domein

Leven en wonen in een straat waar nog aandacht is voor elkaar. Waar iedereen elkaar een beetje helpt en kent, en waar niemand buiten de boot valt. In sommige kernen van Stichtse Vecht is dit van oudsher zo gegroeid en nog steeds de normaalste zaak van de wereld, maar in andere wijken is de saamhorigheid heel ver weg. Eenzaamheid komt daar veel voor. Dit is een probleem waar al wat langer aandacht voor gevraagd wordt, o.a. door Kom Erbij.

 

Deze week is het de week van de eenzaamheid. Daartoe zijn er landelijk allerlei activiteiten georganiseerd, zo ook in onze gemeente. Ik was aanwezig bij de lezing over eenzaamheid die werd georganiseerd door de cliëntenraad van gezondheidscentrum Boomstede (Maarssenbroek).

 

Op hetzelfde moment vond de raadsvergadering plaats waarin de lokale gezondheidsnota (Nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht 2020-2023) op de agenda stond. In deze nota wordt besproken hoe een bedrag van €50.000 wordt verdeeld over de drie speerpunten: gezond gewicht, middelengebruik en mentale gezondheid. Bestrijding van eenzaamheid was hierin opgenomen als onderdeel van mentale gezondheid.

 

Voor de PvdA was dit niet prominent genoeg. In de gezondheidsnota is te lezen dat in Stichtse Vecht 38% van de volwassenen eenzaam is, waarvan 7%-punt ernstig. Van de senioren benoemt zelfs 48% eenzaam te zijn, waarvan 8%-punt ernstig. Dat betekent dat 2700 volwassenen en 1000 oudere inwoners van Stichtse Vecht ernstig eenzaam zijn. Ook bij jeugdigen komt het voor, maar daar zijn de cijfers niet van bekend.

 

De gevolgen van eenzaamheid zijn niet te onderschatten. Het kan sterke negatieve gevolgen hebben op de lichamelijke en op de psychische gezondheid. Daarom wilde de PvdA het liefst de hele beschikbare bedrag van €50.000 gebruiken voor een goed plan van aanpak voor eenzaamheid, waarbij een grote rol zou zijn weggelegd voor (in andere gemeenten al succesvolle) lief-en-leedstraten. Omdat eenzaamheid de oorzaak kan zijn van veel andere klachten, zoals bijvoorbeeld overgewicht en middelengebruik (de andere twee speerpunten uit de nota) en wij liever de oorzaak aanpakken dan aan symptoombestrijding doen. En omdat wij staan voor een sociale samenleving waar iedereen onderdeel van mag zijn.

 

Het ging andere partijen te ver om het hele bedrag in te zetten voor de eenzaamheid. Maar gelukkig waren er wel meer partijen die vonden dat de bestrijding van eenzaamheid meer prioriteit moet krijgen. Daarom hebben we, samen met Groen Links, Maarssen 2000 en de PVV een motie voorbereid waarin we het college hebben verzocht om zich aan te sluiten bij het Pact van de Ouderenzorg zodat we kunnen meedoen met het Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid, en om nu als gemeente echt met een goed plan van aanpak te komen waar de lief-en-leedstraten onderdeel van uitmaken. Omdat wethouder Veneklaas in de raadsvergadering al de officiële toezegging heeft gedaan dat dit plan er gaat komen, is de motie niet in stemming gebracht.

 

Ook hebben we, samen met Groen Links, PVV en Maarssen 2000 een amendement ingediend waarin werd voorgesteld om de 50.000 euro anders te verdelen, zodat er hiervan 15.000 euro speciaal bestemd zou worden voor de bestrijding van problematische eenzaamheid. Helaas is dat amendement door alle andere partijen afgewezen.

 

Uiteraard blijven wij er scherp op dat het gedegen plan van aanpak tegen eenzaamheid er nu ook daadwerkelijk gaat komen, en blijven we ons inzetten voor een samenleving waar iedereen bij mag horen.

Heeft u een reactie of mening over dit onderwerp en wilt u ons dat laten weten, mail dan naar jor1976@gmail.com