7 maart 2014

3D Duurzaamheid met 3P’s

Stichting Duurzame Vecht organiseerde 5 maart een interessante en goed bezochte informatieavond over mogelijkheden van verduurzaming van de lokale gemeenschap en economie. Namens de PvdA sprak kandidaat Otto Albrecht de aanwezigen toe. Onze dank gaat uit naar deze organisatie voor het goede initiatief!

Het bleek dat er al veel (milieu-) initiatieven zijn en ook zijn er veel welwillende burgers. Het probleem is wel dat er een coherent gemeentelijk beleid nodig is en een afgewogen pakket moet worden samengesteld. De rol van de gemeente kan daarbij faciliterend zijn: ze kan coördinerend optreden en burgers helpen zich te organiseren. Maar er was ook brede overeenstemming dat de burgers het zelf moeten doen en dat de gemeente niet klakkeloos ieder duurzaamheidsinitiatief moet gaan subsidiëren of financieren.

De discussie spitste zich vooral toe op het milieu-aspect, dus de P van “Planet”. De even belangrijke duurzaamheidsaspecten “People” en “Profit” bleven wat onderbelicht. Sociale cohesie, een beetje naar elkaar omzien. Ook dat is duurzaamheid. En het helpt ook tijdig misstanden voorkomen zodat uiteindelijk kostbare reparaties van misstanden niet meer nodig zijn. Dat is weer goedkoper, waardoor het derde duurzaamheidsaspect “Profit” ook aan bod komt.