16 mei 2017

Gezocht: kandidaten voor onze kieslijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

Mail

Op 21 maart 2018 kiest Nederland nieuwe Gemeenteraadsleden. Ook in de gemeente Stichtse Vecht zijn er dan verkiezingen. De PvdA Stichtse Vecht roept belangstellenden op om zich te melden voor een plaats op de kieslijst. Hieronder vind je meer informatie over het beoogde profiel van de kandidaten.


Wie zoeken wij?

De PvdA Stichtse Vecht streeft er naar om in de Gemeenteraad een herkenbaar sociaal democratisch geluid te laten horen. Gemeenteraadsleden dragen dit gedachtengoed uit in woord en daad. Niet alleen in de Raad, maar vooral ook in de gemeente. Zij zijn zichtbaar en herkenbaar voor de inwoners van Stichtse Vecht. Zij zijn actief waar nodig en proactief waar mogelijk. De lijst is divers van samenstelling (naar achtergrond, karakter en competenties) en de nieuwe fractie gaat als team werken: er is geen plaats voor solisten. Dwars en eigenwijs hoort erbij, zolang dat tenminste in het belang van de inwoners van Stichtse Vecht is

De profielschets is de leidraad voor de Kandidaatstellingscommissie (KSC). De KSC realiseert zich dat het profiel hoge eisen stelt aan kwaliteiten van potentiële kandidaten. De KSC spoort iedereen met interesse, ook diegenen die zich niet (geheel) in dit profiel herkennen of over alle gevraagde vaardigheden beschikken, aan om zich kandidaat te stellen en de kandidaatstellingscommissie te overtuigen van hun mogelijke bijdrage aan de fractie van de PvdA. Zeker wanneer je bereid en in staat bent bepaalde vaardigheden en kwaliteiten op korte termijn te ontwikkelen, nodigen we je daar van harte toe uit.

Ben jij een kandidaat Gemeenteraadslid?

Dan heb je een heldere en sociaal democratische visie op de maatschappij. Je bent in staat om het verkiezingsprogramma van de PvdA onder woorden te brengen en begrijpt wat er moet gebeuren om onze doelen te realiseren. Je bent enthousiast en gedreven om daaraan jouw bijdrage te leveren. Je zoekt de inwoners op en weet wat er leeft. Je begrijpt de belangen van de inwoners en bent in staat om belangen – ook als die tegengesteld zijn – tegen elkaar af te wegen, keuzes te maken en jouw keuze te verantwoorden. Als raadslid heb je concrete ideeën voor de gemeente Stichtse Vecht en neem je (beleids-)initiatieven. Je controleert actief en kritisch het college van B&W en werkt in de Gemeenteraad samen met andere fracties. Je legt publiekelijk en actief verantwoording af over jouw eigen functioneren.

Wat wordt er van je verwacht?

Je werkt samen met andere fractieleden en collega-Raadsleden. Je zorgt daarbij voor een consequent en herkenbaar sociaal democratisch geluid. Je kan jouw ideeën en gedachten goed uitdrukken en een onderwerp op de politieke agenda krijgen. In een debat blijf je overeind: ook bij weerstand laat je zien dat je tegen een stootje kan, dat je overtuigingen echt zijn en dat je politiek kan handelen. Het verkiezingsprogramma is de leidraad voor jouw acties. Je ziet er niet tegenop om dossiers te lezen en je kan daaruit snel de hoofd- en bijzaken te selecteren. Je weet hoe (sociale) media werken en zet deze effectief in of bent bereid je dit eigen te maken. Je maakt actief contact met inwoners en bent daarom een substantieel deel van je tijd aanwezig in de wijken om te horen wat er leeft en uit te leggen wat de PvdA wil, doet en bereikt.

Wie ben je?

Je bent lid van de PvdA of bereid dit onmiddellijk te worden. Je hebt een aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid en voelt je thuis bij het sociaal democratische gedachtengoed. Je woont in de gemeente Stichtse Vecht. Je legt makkelijk contact en hebt een scherpe intuïtie; je ruikt kansen als die er zijn. Je bent bereid tijd en energie te investeren in Raadswerk, fractiewerk en partijwerk. Dat begint al in de campagne, waar we een actieve rol van je verwachten. Je verbindt jezelf voor vier jaar. Je bent bereid om je kennis en vaardigheden aan te scherpen via opleidingen en trainingen van de partij.

Wat wil je?

Je kan je aanmelden als kandidaat Gemeenteraadslid en daarbij eventueel ook aangeven belangstelling te hebben voor het fractievoorzitterschap, het lijsttrekkerschap en of een wethoudersfunctie. Over het fractievoorzitterschap en eventuele wethouders beslist de fractie, die de KSC daarbij wel om advies vraagt.

Wil je fractievoorzitter worden? Dan zorg je dat de rest van de fractie optimaal kan functioneren. Je zit de fractie voor en bewaakt dat de focus op het verkiezingsprogramma en de uitgangspunten van de partij nooit in het gedrang komen. Binnen de Raad ben je als fractievoorzitter het eerste aanspreekpunt; de fractievoorzitter onderhandelt met andere fracties waar nodig. Naar buiten ben je als fractievoorzitter het boegbeeld van de partij. Je bent een goed debater. Je zoekt de media op en profileert de partij.

Wil je lijsttrekker worden? Dan ben je in staat om met de kiezers van Stichtse Vecht te communiceren. Via de media, en sociale media, in debatten en op straat. Je kan kort, helder en herkenbaar formuleren. Je hebt oog voor je publiek en raakt niet snel van de wijs, ook als de actualiteit razendsnel gaat. Je bent in staat om het vertrouwen van kiezers te winnen door te binden én te boeien. Wil je wethouder worden? Daarvoor kan je nu niet solliciteren, maar het is goed om het aan te geven.

Hoe zit dat met een vergoeding?

Raadslid zijn is geen baan. Je wordt het uit overtuiging, niet als beroep. Je doet het naast je werk en het kost je dus vrije tijd. Je ontvangt een vergoeding, geen salaris. Er is dus geen afdracht van sociale lasten en er is geen pensioenvoorziening. Bij beëindiging van het raadslidmaatschap is er geen aanspraak op WW. Een Raadslid in onze gemeente ontvangt een vergoeding van € 1.460,84 bruto per maand (per 1 januari 2017). Over deze vergoeding moet je loonheffing betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Daarnaast ontvang je een onkostenvergoeding van € 167,65 euro per maand en een tegemoetkoming in ziektekosten van € 102,60 per jaar.

Elk fractielid betaalt maandelijks of jaarlijks een bijdrage aan de PvdA Stichtse Vecht (momenteel is dat € 700,- per jaar of € 58,33 per maand). Het fractielid betaalt daarnaast een verplichte bijdrage aan het CLB van 2% over de vergoeding plus onkostenvergoeding.

Wil je eerst nog wat meer informatie?

Frans van Zoest vertelt je als voorzitter van de afdeling Stichtse Vecht graag meer over dit profiel en de kandidaatsstellingsprocedure. Hij kan je ook in contact brengen met huidige of oud-raadsleden binnen en buiten de gemeente die je meer kunnen vertellen over alle facetten van het raadslidmaatschap.

Wil je solliciteren?

Stuur dan tussen 1 mei en 12 september 12:00 een brief met jouw motivatie, voorzien van je CV naar de secretaris van de Kandidaatsstellingscommissie PvdA Stichtse Vecht, Lukas Burgering, via het e-mailadres secretaris.ksc.pvdasv@gmail.com. Je ontvangt een bevestiging met daarbij de erecode en de bereidverklaring. Pas op het moment dat de secretaris beide documenten ondertekend retour heeft ontvangen wordt de sollicitatie in behandeling genomen. De KSC kan op elk moment van de procedure om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen.

Op zaterdag 23 en zondag 24 september spreekt de Kandidaatstellingscommissie met alle belangstellenden, en een aantal van hen ziet zij graag opnieuw op woensdag 4 oktober. Rond medio oktober krijg je van de KSC persoonlijk bericht over je plek op de concept kandidatenlijst die zij aan de ALV zal voorleggen.

Wil je eerst nog wat meer informatie?

Mail: Zoest.pvda@gmail.com
Tel: 06-24866281