Kieslijst: 2018

De PvdA Stichtse Vecht gaat met een sterke lijst de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in. De PvdA gaat de komende vier jaar verder bouwen aan een sterk en sociaal Stichtse Vecht met deze groep enthousiaste kandidaten:


1 Maarten van Dijk (1980) Maarssenbroek

Maarten van Dijk (37) woont in Maarssen en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Maarten heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente Maarssen (2003-2010). Heeft uitgebreide kennis op het gebied van werk & inkomen, financiën, leefbaarheid, veiligheid en bestuurlijke samenwerking. Zoekt de verbinding en heeft bewezen ervaring te hebben bij het betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid. Maarten zette zich de afgelopen jaren niet alleen in voor beter groenonderhoud, het terugdraaien van de bezuiniging op de dorpshuizen en meer parkeerplaatsen bij onze NS-stations, maar ook voor bijvoorbeeld de sociale woningbouw, de aanpak van kinderarmoede en de toekomstige uitvoering van de sociale werkvoorziening.
2 Els Swerts (1960) Breukelen

Els is belangenbehartiger voor de ouderen en behartigt sinds 2014 ook met veel plezier de belangen van ouderen in Stichtse Vecht als raadslid. Met haar volharding kwam er een ouderengids in de gemeente. Ook andere doelgroepen hebben haar volle aandacht, zoals de jeugd en mensen met beperkingen en uitkeringsgerechtigden, eigenlijk alle mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. ‘De gemeente moet transparant zijn en iedereen moet de gemeentelijke regelingen gemakkelijk kunnen vinden als die nodig zijn’, zegt Els. Ze heeft een broertje dood aan onnodige bureaucratie. ‘Armoede bij kinderen moet voorkomen worden en om gelijke kansen te krijgen, moeten extra kansen gegeven worden’. Els heeft geduld, maar laat niet los in wat ze wil bereiken. Dat doet ze door zich kritisch door dossiers heen te werken, niet door collega’s te overschreeuwen. Als samenwerken niet lukt, gaat ze er alleen voor maar wel in contact en afstemming met inwoners. Daar haalt ze haar inspiratie vandaan. ‘Om iets te kunnen betekenen, moet je weten wat er leeft. Zo wordt je geraakt en kom je in de positie om bij te dragen aan een beetje meer geluk en bestaanszekerheid in Stichtse Vecht.’ Dat is wat Els drijft om zich nogmaals te kandideren voor de raad.3 Joseph Toonen (1947) Loenen

Joseph is wat je noemt een politiek dier. Zolang hij zich kan herinneren, is hij altijd op de een of andere manier bij de politiek betrokken geweest. Hij speelde een rol bij de oprichting van de PPR maar stapte al snel over naar de PvdA omdat hij daar meer realisme zag. Joseph is al weer een aantal jaren weg uit de actieve politiek, maar voelt zich geïnspireerd door het in zijn ogen uitstekende functioneren van de huidige fractie. En als Joseph ergens enthousiast over is, dan gaat hij er vol voor, of zoals hij het zelf zegt: “Op deze vork kan heel veel hooi.” Wat Joseph betreft zou de PvdA in de Raad af en toe nog wel wat steviger mogen zijn en dat is een kolfje naar zijn hand. Hij noemt zijn politieke stijl ‘af en toe een tikkeltje agressief, met humor en vol relativeringsvermogen.’
4 Douwe van der Wal (1964) Maarssen

Douwe heeft afgelopen periode vele verbetering voorbereid, zoals de afschaffing van bezuinigingen op buurthuizen, en het protest tegen het invoeren van betaald parkeren. Hij gelooft dat er meer en beter onderwijs moet komen voor kinderen die meer affiniteit hebben met praktijk dan theorie, als uitbreiding op het al bestaande onderwijs (waar al veel aandacht is voor theorie).

Hij werkt in het bedrijfsleven, en bij de PvdA als fractie-ondersteuner en leert op die manier van dichtbij de politiek in onze gemeente kennen. Over de sociaal-democratie hoeft hij van niemand iets te leren. Hij noemt zichzelf een echte ‘rode ondernemer’ en voelt zich persoonlijk enorm geïnspireerd door de oude PvdA-leuze “Sterk en Sociaal”. Sociaal betekent namelijk volgens Douwe dat je niet alleen maar bezig bent met de zwakkeren, maar even veel met (ver)sterken (Werk en vrijwilligerswerk).

Douwe loopt over van de ideeën niet alleen de politiek, maar ook het Openbaar Bestuur beter kan functioneren. Hij trekt daarvoor parallellen met zijn vak, Douwe houdt zich bezig met IT-projecten. In zijn vak, maar ook binnen de fracties, wil hij ideeën aandragen, haalbare doelen stellen en vooral: focus houden op prioriteiten.
5 Lisa Kuijs (1992) Utrecht

Lisa is jong en ambitieus. Zij heeft door haar stage en werk met jongerenorganisaties in het buitenland ervaren hoe belangrijk de politiek in kleine gemeenschappen in de omgeving van de grote steden is. Ze heeft daar ook haar ‘rode’ gedachtengoed verder ontwikkeld. Ze wil nu graag zelf “aan de knoppen zitten” en invloed uitoefenen. Lisa heeft een scherpe analyse over onze samenleving, waar ze te veel individualisme en te weinig betrokkenheid waarneemt. Zij voelt zich goed thuis bij de sociaaldemocratie en is ervan overtuigd dat de PvdA het sociale contact kan terugbrengen in onze maatschappij.6 Pleun van der Kooij (1983) Maarssen

Pleun is secretaris van het afdelingsbestuur en is nu twee jaar lid van de fractie als burgerraadslid. Hij heeft zich onder meer ingezet voor de bouw van betaalbare woningen in Stichtse Vecht. Ondanks duidelijke afspraken daarover in de Woonvisie, wordt in nieuwbouwplannen vaak niet aan de afspraken voldaan en daar windt Pleun zich flink over op. In de volgende raadsperiode moet dat echt anders!

Ook vindt Pleun dat we op lokaal niveau veel concretere plannen moeten maken voor een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld initiatieven van inwoners om gezamenlijk zonnepanelen te kopen, moeten door gemeente worden gestimuleerd. Alleen als de gemeenteraad zich erachter schaart en goede omstandigheden creëert, kunnen dat soort plannen gaan vliegen en kunnen we in 2030 écht een veel duurzamere gemeente zijn.

Pleun wil graag verder als burgerraadslid en mocht de fractie zo groot worden dat hij daar deel van mag uitmaken, dan zal hij zich vol overgave voor het raadswerk inzetten.7 Guus van Houweninge (1956) Vreeland

Guus heeft zich in de afgelopen jaren met succes ingespannen voor betaalbare woningen in Vreeland en het verminderen van de verkeersproblematiek in het oude dorp.

Tevens heeft het behoud van de brugwachter zijn aandacht opgeëist. Daarmee heeft hij laten zien dat hij het politieke handwerk nog niet verleerd is. Hij was voor de fusie immers gemeenteraadslid in Loenen. Die periode vond hij erg leuk. Guus is een rasechte volksvertegenwoordiger, die het hart op de goede plek heeft.8 Hans Nevenzeel (1950) Maarssenbroek

Hans is officieel met pensioen, maar hij is nog lang niet uitgewerkt. Via zijn eigen bedrijf neemt hij nog steeds opdrachten aan. Daarnaast begeleidt hij vluchtelingen, die hij bijvoorbeeld helpt met hun administratie. Door zijn internationale carrière was Hans veel in het buitenland maar hij hoopt nu meer in Stichtse Vecht te zijn.9 Sophia Jeddaoui (1971) Maarssenbroek

Sophia is al jaren lid van de Partij en heeft bij de JS in Utrecht gezeten. Daar heeft ze veel ervaring opgedaan met lokale politiek. Ze is politicologe en wil graag meedenken over lokaal beleid. Het sleutelbegrip in Sophia’s motivatie is: Met mensen van diverse achtergronden in gesprek komen en blijven. Armoede vindt zij onaanvaardbaar, zij wil zich inspannen voor mensen en kinderen die in armoede leven. Daarnaast wil zij mensen verbinden en maakt zij zich grote zorgen over de opkomst van extreemrechts in onze gemeente.10 Mario van Dijk (1950) Maarssenbroek

Mario is burgerlid van de gemeenteraad en houdt zich met de openbare buitenruimte en de dienstverlening. Vooral in het netjes onderhoud van het openbare groen heeft zijn speciale aandacht. Hij is Ombudsman van de PvdA en onderhoudt namens de PvdA de contacten met de bewonersorganisaties in de kernen van Stichtse Vecht

Mario is verder als vrijwilliger actief bij de Voedselbank, de Stichting Reanimatie Stichtse Vecht, het Netwerk Senioren Maarssenbroek, het Oranje Komitee Maarssenbroek, de wijkcommissie Pauwenkamp en de Arkgemeenschap11 George van der Wijck (1995) Maarssenbroek

George heeft zich verdiept in de geschiedenis van de Nederlandse sociaaldemocratie en is daardoor in aanraking gekomen met de JS en de PvdA. Van beroep vormgever en digitaal designer ondersteunt hij de partij nu al met alle online media. Hij is zich ervan bewust dat hij nog veel moet leren van het functioneren van en in gemeenteraad. Een plaats in de fractie sluit hij voor de toekomst niet uit. George is van plan om zich er voor in te spannen dat ook jonge mensen de weg naar de PvdA weer kunnen vinden.12 Gé Speelman (1955) Breukelen

Gé is een bekende persoon in Breukelen. In het begin van deze eeuw was zij daar een aantal jaren werkzaam als dominee. Zij leverde in de voorbije jaren altijd bijdragen aan PvdA-campagnes en is van plan dat dit jaar weer te doen. Gé is nu Universitair Docent Religiewetenschappen bij de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Ze is dol op studeren en heeft zich zowel als wetenschapper als in haar werk als dominee veel bezig gehouden met de verhouding tussen het Christendom en de Islam.13 Gerjet Wisse (1947) Kockengen

Gerjet was fractievoorzitter namens de combinatie van PvdA en GroenLinks én van de zelfstandige PvdA in Breukelen, werd wethouder in aanloop naar de fusie en daarna de eerste fractievoorzitter in Stichtse Vecht. Gerjet heeft het grootste deel van zijn werkzame leven bij IBM doorgebracht, voornamelijk in managementfuncties. Hij was voorzitter van de ondernemingsraad van een groot bedrijfsonderdeel en secretaris van de centrale ondernemingsraad. Tegenwoordig kennen veel inwoners van onze gemeente Gerjet als de voorzitter van de vereniging Vlieghinder Schiphol Stichtse Vecht/Wijde Meren. Gerjet is bijna 20 jaar actief geweest in de politiek en wil graag weer op de lijst.14 Jan Brinkers (1956) Maarssen

Jan is in het verleden bestuurslid geweest van de afdeling. Hij weet precies wat het politieke werk en het lidmaatschap van de raad inhoudt. Wat Jan doet, doet hij intensief, zowel zijn werk en als zijn sport. Daaraan geeft hij nu prioriteit, maar als er iets gedaan moet worden is Jan altijd bereid om te helpen.15 Wim Bos (1942) Oud-Zuilen

Wim heeft zich op veel manieren ingezet voor de PvdA, onder andere als burgerraadslid in Stichtse Vecht en als fractievoorzitter in de Provinciale Staten. Hij is graag bereid om weer op de kieslijst staan. Wim zet zich als voorzitter intensief in voor de Rijnlandse Molenstichting, is bestuurslid van het landgoed Beukenrode in Doorn en werkt mee aan de certificatie van kleine ambachtelijke restauratiebedrijven in de vier noordelijke provincies.16 Hans Schuman (1942) Maarssenbroek

Hans was lid van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Maarssen van 2005 tot 2010. Hij volgt tegenwoordig de politiek op iets meer afstand, niet in de laatste plaats omdat hij heel druk is in het maatschappelijk leven. Hij was jarenlang de drijvende kracht achter het streekmuseum Vredegoed, hij is voorzitter van het bestuur van de KBO en volgt daarnaast ook nog een masterstudie filosofie. En dat is nog maar een kleine greep uit de vele activiteiten van duizendpoot Hans Schuman.17 Hans Wijnen (1945) Maarssen

Hans heeft zijn hele leven gewerkt in de gezondheidszorg en geniet nu van zijn pensioen. Eind jaren ’60 was hij als jonge arts actief op Curaçao. Daar zag hij hoe de politiek invloed heeft op het leven van mensen en voegt daar aan toe: “En dus ben ik sociaaldemocraat geworden.” Zijn huidige leven is gevuld met diverse activiteiten. Door op de lijst te staan wil hij graag aan zijn hele omgeving ‘kleur bekennen’ en een tegenwicht bieden aan het makkelijke populisme.18 Marian van Huis (1947) Oud-Zuilen

Marian is een echte duizendpoot. Eind jaren ’60 opgeleid als verloskundige bekleedde zij vanaf de jaren ’80 managementfuncties en werd zij actief in de beroepsvereniging, nationaal maar vooral ook internationaal. In die internationale wereld is zij nu nog steeds actief. Zij heeft een indrukwekkende lijst van publicaties op haar naam staan. Zij beschikt over een groot netwerk in de wereld van de gezondheidszorg. Marian was voorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en vindt het belangrijk om zich ook nu weer te laten zien op de lijst.19 Maarten Elling (1946) Loenen

Maarten is een paar jaar met pensioen, maar zet zich nog volop in als vrijwilliger. Hij is taalcoach voor Syrische vluchtelingen en leidt een stichting die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Peru. Maarten is socioloog en heeft verschillende functies gehad in de zorgsector. Voor het samengaan van de verschillende gemeenten was hij voorzitter van de PvdA in Loenen. Maarten is onder de indruk van het werk van de huidige fractie en wil met zijn naam op de lijst laten zien dat hij hun optreden van harte ondersteunt.20 Pim Bout (1947) Utrecht

Pim is voor de PvdA Stichtse Vecht een goede bekende. In de afgelopen jaren was hij op allerlei manieren actief, van de campagne in 2014 tot burgerraadslid in de periode daarna. Als lid van de WMO-raad leverde hij veel inzichten en adviezen aan de fractie op het gebied van het Sociaal Domein, waar Pim alles van weet. Opgeleid als kok werd hij leidinggevende in verschillende bedrijven en instellingen. Via zijn vakbondswerk liet hij zijn ‘rode’ hart zien en dat zijn hart nog steeds rood is, weet iedereen die Pim kent. Hij is verhuisd naar Utrecht maar nog steeds verbonden aan de PvdA Stichtse Vecht, dus is hij ook weer graag kandidaat op onze lijst.21 Joke Nieuwland (1943) Breukelen

Joke heeft haar sporen verdiend binnen onze partij en daarbuiten. Sinds de jaren ’70 is zij actief in het vrijwilligerswerk, naast haar werk als ouderenverzorgster in Maria Dommer. In Breukelen was ze bestuurslid, campagneleider, raadslid en commissielid voor de PvdA. Tot voor kort was ze lid van een stembureau. Ook draaide zij eens acht dagen mee als vrijwilliger in een bel-panel op het partijbureau. Joke is verknocht aan de idealen van de partij. Ze wil dat met een plaats op de lijst nog graag een keer laten zien.22. Frans Heukelom (1952) Maarssen

Jeugd, buurtwerk en sport lopen als een rode draad door zijn leven. Als geboren Amsterdammer heeft hij zich jarenlang ingezet voor het jongeren en buurtwerk in de Indisch Buurt in Amsterdam. Vanuit de RK-kerk werkte hij samen met Jan Schaefer en Enneüs Heerma aan de plannen, waardoor deze buurt uitgegroeide tot een prachtige wijk. Op dit moment rijdt hij als groepsvervoerchauffeur kinderen met een beperking van en naar hun bestemming. Ook is hij sinds kort bestuurslid bij STU-de Roos in Utrecht, een instelling voor jong volwassen met het autistisch spectrum. Ook zijn passie voor sport volgde hij in Amsterdam en later Maarssen. Na 25 jaar actieve betrokkenheid in diverse functies nam hij kortgeleden afscheid van VV Maarssen. Enkele jaren geleden werd hij lid van de PvdA omdat hij daar betrokkenheid bij de samenleving vindt. Dat is ook de reden dat hij graag zijn steentje wil bijdragen op deze lijst.23 Piet van den Akker (1934) Loenen

Met zulke initialen kun je natuurlijk maar beter sociaaldemocraat zijn, grapt Piet graag over zichzelf. Piet is dichter, Arabist, beëdigd tolk en ondanks zijn respectabele leeftijd nog volop actief in Loenen. Hij blijft betrokken bij drie door hem opgerichte stichtingen: Stichting Poëzie aan de Vecht, Stichting Internationale Samenwerking Loenen (SISAL), Stichting Inzameling Oud Papier (SIOP). Voor de gemeente is hij bereid te spreken bij Eenzame Begrafenissen, waar hij gedichten voordraagt of voor de eenzame overledene zelf een gedicht schrijft. Piet is groot kenner van de Islam en de Arabische wereld.