Door op 29 januari 2013

U-pas

“De U-pas wordt hoogst waarschijnlijk binnenkort ook in Stichtse Vecht weer verstrekt aan alle huishoudens met een inkomen tot 125% van het bijstandsniveau. Een voorstel is in voorbereiding.”
Dat antwoordde de wethouder op mijn vraag naar de uitwerking van het nieuwe overheidsbeleid, waarbij gemeenten weer de vrijheid krijgen iets voor deze groep te doen.

Volgens het vorige (VVD – CDA) kabinet zouden mensen met een inkomen tussen 110 en 125% van het bijstandsniveau hun U-pas kwijt raken.

Wij vreesden voor de participatie van deze groep. Met de U-pas kunnen bijvoorbeeld kinderen met fikse kortingen sporten. Gerjet had daarom namens de PvdA fractie bij de begroting een door het college overgenomen motie ingediend, met het verzoek zich maximaal voor deze groep in te zetten.

Met de PvdA in de regering hebben de gemeenten hun beleidsvrijheid weer terug gekregen.
Nu komt dus de kans voorbij en we houden de wethouder aan zijn woord.